Zlínský deník okamžitě vyrážel na místo. Stejně tak zástupci dalších médií a odborníci ze zlínské lezecké skupiny. Byla to ale fligna. Žádní lidé na skále nevyseli. Jednalo se totiž jen o takzvané prověřovací cvičení, do něhož zahrnuli hasiči i média.

„Zcela výjimečně zapojujeme do prověřovacích cvičení také širší okruh, mezi ně patří i média. Ta totiž při vyhlašování mimořádných stavů hrají nezastupitelnou roli. Ověřili jsme si tak vzájemnou platnost telefonických kontaktů a časovou pružnost reportérů,“ vysvětlil s úsměvem Deníku Mitáček, který prý o fiktivnosti celé akce rovněž neměl do poslední chvíle ani ponětí.

Simulovaná nehoda dvou lezců na skalách u Držkové se měla stát po 10. hodině. Zlínská lezecká skupina obdržela pouze GPS souřadnice.

„Bližší lokalizaci nedostali, místo museli vyhledat,“ sdělil Mitáček

V okamžiku, kdy do lokality dorazili, informovali jsme novináře, byť už byli na cestě, že se jedná pouze o prověřovací cvičení,“ podotýká Mitáček.

Některá zainteresovaná média se dokonce postarala i úsměvné zpestření.

„Obrátili se totiž o potvrzení události na záchranku, která však do cvičení původně vtažena nebyla. Do Držkové tak na jejich popud vyráželo několik vozů. Jakmile ale dostali zprávu, že se jednalo pouze o cvičení, vrátily se nazpět, stejně jako novináři,“ doplnil Mitáček s tím, že akce takového charakteru pořádají jednou do roka.