Adrenalinový zážitek?

„Nezáleží na tom, o jaké zboží se jedná, nebo v jaké je hodnotě. Chtějí jen vyzkoušet jaké to je,“ popisuje neblahou zkušenost strážníků Antonín Kunčar, zástupce ředitele Městské policie Otrokovice.

Co je k tomu motivuje? Chtějí zkusit něco nového, jsou nešťastní nebo nemají nic lepšího na práci? Hlavně si neuvědomují dopady svých činů.

„Pokud je hlídka přivolána k takovému jednání, musí situaci prošetřit. Čas takto strávený s případem za ‚stovku‘, pak může chybět jinde, ať už při pomoci občanům nebo jiné práci ve městě. Mladíci si také koledují o další problémy. Objeví se v evidenci přestupků, kde se jim jejich přestupky skládají a často od přestupku není daleko k trestnému činu,“ zdůraznil Antonín Kunčar.

Agresivní recidivisté

Jiným příkladem jsou naopak recidivisté, kteří již zkušenosti s krádežemi mají a při svém chování jsou často agresivní.

„Ani v tomto případě nemusí být hlavní hodnota zboží. Na začátku měsíce šlo například o agresivní jednání mladíka, který v supermarketu odcizil zboží za necelých osmdesát korun. Setkání se strážníky vyvrcholilo šarvátkou a ti museli zloděje spacifikovat za pomoci hmatů a chvatů. Pro zajištění bezpečnosti v dané situaci mu nasadili služební pouta. Při lustraci bylo zjištěno, že nejde o první případ takového jednání a celý případ byl předán Policii,“ říká Antonín Kunčar.

Spolupráce s občany je nezbytná

Posláním městské policie je dohlížet na pořádek ve městě. Vzhledem k množícím se případům, které strážníky zdrží déle na jednom místě, je nutná spolupráce s občany.

„Vždy, když se lidé setkají s protiprávním jednáním vyžadujícím okamžitý zákrok nebo úkon ze strany strážníků, musí volat linku 156. Tato spolupráce je zcela nezbytná. A pokud se někdo bojí nahlásit osobní údaje, může tak učinit i anonymně. Lidé mohou volat kdykoliv například při narušování občanského soužití, veřejného pořádku, poškozování či úmyslné ničení majetku či buzení veřejného pohoršení,“ zdůraznil nutnost spolupráce zástupce ředitele městské policie.