Na Jana Hemzu bylo podáno obvinění v souvislosti s ostře sledovaným případem, kde svědčil v pozici soudního znalce jako součást obhajoby Jakuba Juřeny z Březolup. Ten měl dle rozhodnutí soudů 25. 7. 2010 u Kauflandu v Uherském Hradišti najet se svým vozem na tehdy dvacetiletého Petra Halušku z Kunovic, který následně svým zraněním podlehl. Jakuba Juřenu za jeho jednání Vrchní soud v Olomouci 29. 11. 2011 poslal na osm a půl roku do vězení. V roce 2014 se pak jeho obhájci Petr Šimek a Jana Rejžková snažili dosáhnout znovuotevření případu za pomoci nových znaleckých posudků. Některé závěry v posudcích však na straně poškozených vzbudily rozhořčení, a tak nestrannost znalce Jana Hemzu napadli.

I když zlínský soud nerozhodl v tom smyslu, že by byl posudek vypracován správně, přesto známého odborníka zprostil viny. Podle samosoudce Okresního soudu ve Zlíně Pavla Houdka i tak erudovaný odborník, jakým Hemza bezesporu je, může udělat chybu. „Nebyl prokázán úmysl uvést nepravdu, případně zkreslovat znalecký posudek," komentoval soudce rozhodnutí. Podle něj znalec mimo jiné vycházel ze špatných podkladů. „Není otázkou, jak postupoval, bylo zapotřebí prokázat úmysl obžalovaného," reagoval soudce Pavel Houdek na připomínky jiných znalců.

Samotný Hemza vinu popíral, cítil se nevinný. „Trvám na tom, že jsem posudek vyhotovil dle svého nejlepšího svědomí," řekl i po vynesení rozsudku.