Muž, který seděl uvnitř, se policistům představil jako devětadvacetiletý občan sousedního státu. Neměl však u sebe žádný doklad potvrzující totožnost. Tvrdil, že je majitelem vozidla.

Zkouška na přítomnost omamných a psychotropních látek byla u něj pozitivní na amfetamin.

Policisté na místo zavolali kolegy z cizinecké policie a překladatelku. Protože měli podezření, že by se ve vozidle mohly nacházet drogy, zavolali také policejního kynologa se psem vycvičeným na vyhledávání omamných a psychotropních látek.

Policejní pes našel ve vozidle malé množství sušené travní hmoty a neznámé tablety. Policisté našli kromě předmětů denní potřeby navíc zbraň - brokovnici a několik desítek nábojů. Muž neměl k převozu zbraně povolení.

Kdy a jakým způsobem se muž dostal do České republiky, je předmětem dalšího prověřování. Dopustil se hned několika přestupků, které policisté postoupí k vyřešení ve správním řízení přestupkovému odboru příslušného úřadu.

Muž řídil motorové vozidlo bez patřičných dokladů. Zároveň není držitelem řidičského průkazu, protože mu byl v domovském státě odebrán.

Pravděpodobně byl v době řízení pod vlivem návykové látky a uchovával u sebe omamné a psychotropní látky.

Cizinec také zřejmě porušil usnesení vlády, protože vstoupil na území České republiky, aniž by se na něj vztahovala některá z výjimek. Porušil zákaz volného pohybu osob. Dále je sice držitelem zbrojního průkazu a majitelem zbraně, ale přivezl ji do republiky bez patřičného povolení.