Než přijela hlídka strážníků, stačili výtržníci utéct. Díky všímavým cestujícím už má však policie jejich popis. Než byl autobus nahrazen novým, získala linka zpoždění půl hodiny. Oprava rozbitého skla bude stát pět tisíc korun.