Z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti byli stíhaní čtyři muži. Pavel Hruška ze Zlína, Miroslav Kolařík z Prostějova, Michal Pavlas z Jesenice a Ivo Beck z Prahy. Pavel Hruška a Miroslav Kolařík byli odsouzeni ke stejným trestům vězení, Michal Pavlas a Ivo Beck si shodně vyslechli osvobozující verdikt. Původně obviněným hrozilo až desetileté vězení.

Rozhodnutí soudu však není pravomocné. Státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová podala odvolání. „Proti zprošťujícím verdiktům jsem podala odvolání, co se týká u dvou 5,5 letých trestů ponechala jsem si lhůtu, zde zvážím případné odvolání a to co do trestu. Ale to až po písemném doručení rozhodnutí," vysvětlila krajská státní zástupkyně a nová vedoucí krajského státního zastupitelství ve Zlíně Pavlína Nesvadbová.

Podle obžaloby, měli muži svým jednáním způsobit zdravotním pojišťovnám škodu téměř osm milionů korun.

Všechny jmenované vinila obžaloba z toho, že se v období od září 2010 do srpna 2011 pokusili vylákat od zdravotních pojišťoven platby, když uplatnili fiktivní a padělané poukazy na ortopedické pomůcky. Celkem si jich měli nechat proplatit přes osmset. „Tím měli způsobit jednotlivým zdravotním pojišťovnám škodu přesahující 7,5 milionu korun," uvedla žalobkyně Nesvadbová. Obžalovaní po celou dobu téměř rok trvajícího procesu svou vinu popírali, tvrdili, že je zcela běžné, když výrobce protetik nemá uzavřenou smlouvu s pojišťovnami a k vyúčtování využije prostředníka, který smlouvy vlastní. Tak prý také postupovali. Jenže pacienti, kteří byli uvedeni na poukazech jako odběratelé zdravotních pomůcek a kde měli údajně podepsat jejich převzetí, prý o tom ani nevěděli.

Původně měl prostředník Miroslava Kolaříka Pavel Hruška požádat další obviněné Ivo Becka a Michala Pavlase, zda by pro něj nevyúčtovali pojišťovnám zdravotní poukazy na ortopedickou obuv a jiné zdravotní pomůcky. Oba muži se nakonec s Pavlem Hruškou dohodli.

Zdravotním pojišťovnám na základě těchto poukazů, které dostávali a za které zaplatili, přefakturovali nemalé částky. Jenže Michal Pavlas obdržel další poukazy i po sjednané době spolupráce, a proto si prověřil, zda pacienti ortopedické pomůcky obdrželi. Zjistil, že pacienti o tom ani nevěděli.

„Byl jsem v šoku, volal jsem Hruškovi, že pokud se jedná o podvod, tak se jdu ihned udat na policii," uváděl u soudu Pavlas.

Celkem bylo v případu obžalováno deset obviněných. Podle slov krajské zástupkyně u šesti však krajský soud přistoupil k vyloučení věci k samostatnému projednání z důvodu hospodárnosti a rychlosti řízení.

„Jejich trestná činnost spočívala v legalizaci výnosů, které byly vylákány od zdravotních pojišťoven. Jednalo se zejména o jednatele společností, přes které finanční prostředky od zdravotních pojišťoven plynuly, přičemž právě tyto společnosti vykazovaly, že ty zdravotní pomůcky vyrobily, ačkoliv byly v podstatě vedeny na bílé koně," vysvětlila Pavlína Nesvadbová.

Podle ní se soudu podařilo prokázat, že skutek tak, jak je popsán v obžalobě se skutečně stal a pojišťovnám byla tímto podvodným jednáním způsobená škoda. Zároveň připomněla, že osvobozující rozsudky u dvou obžalovaných byly vyneseny ne proto, že by se nedopustili vytýkaného jednání, ale zůstaly zde pochybnosti, zda obžalovaní věděli, že se jej dopouští. Jak sdělila státní zástupkyně, Beck s Pavlasem ale podle ní věděli, že se účastní podvodného proplácení poukazů, když pojišťovnám předkládali faktury na obuv, kterou nikdy nevyrobili.