„V prostoru nad městským tržištěm, došlo ke konfliktu mezi mužem a ženou,“ informoval za strážníky Pavel Janík.

„Při vášnivé diskuzi do sebe občas vzájemně strčili a v jeden moment se zcela neromanticky vzájemně poplivali. Muž se snažil z místa odejít, ale mladá žena jej neustále pronásledovala a snažila se mu v odchodu zabránit. To se jí nakonec nepovedlo, a tak si to rázně zamířila na tržiště. Přijíždějící strážníky dotyčná nejprve pozdravila zvednutým prostředníčkem a poté se pokusila rychle přejít frekventovanou silnici,“ popsal situaci dále Pavel Janík.

Když žena neuposlechla výzev strážníků, musela být odvedena ke služebnímu vozidlu.

„Zde vykřikovala slova, na která se bohabojná žena obvykle stydí jen pomyslet, natož aby je nahlas vyslovila. Protože se při řešení věci pokusila z místa znovu odejít a také na strážníky zkoušela plivat, musel být její odpor překonán za použití donucovacích prostředků,“ uvedl zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

Mezitím další hlídka policie dohledala druhého účastníka incidentu.

Ten uvedl, že se jedná o jeho bývalou družku, která má problém s pochopením významu slova: „bývalá“.

Je nadále přesvědčena o tom, že jejich vztah trvá…

Vzhledem k tomu, že chování mladé ženy bylo abnormální, byli na místo přivoláni zdravotníci a odvezli ji do nemocnice.