Firmu ovládal organizátor obchodů s nezdaněným lihem Radek Březina. Za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti hrozilo Ladislavu Smolíkovi, Petru Borovi a Zdeňku Kolínkovi až tříleté vězení. Vinu odmítli. Usnesení není pravomocné, žalobce si vzal lhůtu pro případnou stížnosti.

Podle soudu se obžalovaní maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dopustili, jejich jednání však překvalifikoval na mírnější první odstavec, u kterého je maximální trestní sazba jeden rok vězení. Zároveň u něj platí tříletá promlčecí doba. Samosoudce Ivo Krinke uvedl, že soud posuzuje trestné jednání obžalovaných na rozdíl od obžaloby pouze do konce roku 2011, trestní stíhání vůči nim však bylo zahájeno až v prosinci 2015.

Podle Krinkeho museli mít celníci pochybnosti o původu lihu.

"Dohled celní správy nad denaturacemi lihu byl nedostatečný, ryze formální a postrádal jakýkoliv věcný smysl. Obžalovaní se v podstatě pouze podepsali, aniž by měli sebemenší tušení, jaký líh bude denaturován. Zda potravinářský, nebo ten, který byl již dříve denaturován a tedy znehodnocen, a že tímto postupem může docházet k daňovým únikům, k čemuž samozřejmě došlo," řekl Krinke.

Umožnili fiktivní denaturaci lihu

Celníci se podle žalobce Martina Malůše dopouštěli protiprávního jednání mezi lety 2009 až 2012. Jejich povinností bylo zajistit, aby se z potravinářského lihu podléhajícího spotřební dani stal přidáním denaturačních prostředků líh nepoužitelný ke konzumaci, a tedy spotřební dani nepodléhající.

Celníci ale podle obžaloby dohlíželi nedostatečně a umožnili tím fiktivní denaturaci lihu. Podle Malůše například neodebírali vzorky lihu před a po denaturaci.

Celníci uvedli, že za jejich přítomnosti byla denaturace standardní, informace o lihu měli z průvodních dokumentů. Vzorky lihu by prý odebírali jen v případě podezření, že se při denaturaci děje něco nekalého, o čemž k údajně nikdo z nich neměl poznatky. Při kontrolách zjišťovali lihoměrem pouze lihovitost vyrobeného lihu, při ní ale nezjistili, zda byl skutečně denaturovaný. Celníci se hájili i tím, že o rizikovosti firmy Morávia-Chem z Hrobic na Zlínsku se dozvěděli až v roce 2015. Uvedli, že neabsolvovali žádné školení, které by se denaturace či spotřební daně týkalo.

Bez komentáře

Bor dnes k hlavnímu líčení nepřišel, Kolínek se Smolíkem odmítli usnesení soudu komentovat. Smolíkův advokát Pavel Pechanec je spolu s kolegy přesvědčený, že obžaloba na tři celníky neměla být podána.

"Státní zastupitelství mělo cílit na osoby, u kterých by mohlo dovodit, že tento systém špatně nastavovaly. Naši klienti nebyli schopni ovlivnit systém," řekl Pechanec.

Organizovaná zločinecká skupina kolem Březiny vyrobila podle státního zástupce i kvůli nesvědomitosti celníků přes 23 milionů litrů lihu, který byl využit k výrobě tvrdého alkoholu. Škodu způsobenou zkrácením spotřební daně vyčíslil na 6,39 miliardy korun. Radek Březina byl v červnu 2017 odsouzen za nelegální obchody s nezdaněným lihem k třináctiletému vězení. Pravomocný trest už si vyslechlo i dalších pět z původně osmi obžalovaných v hlavní větvi případu lihové mafie.