Medicína má spoustu možností, čemu se člověk může věnovat, i přes tak širokou škálu oborů si Iveta vybrala hematologii.

„Chtěla jsem dělat pokusy, bádat, zkoumat. Pomoct lidem jinak než samotný lékař,” popsala Iveta Dvořáková.

Každý den tam člověka může něco překvapit

„Velké díky patří panu docentovi Peckovi, který vždy zajímavě mluvil o krvi, o krevním srážení a mě to upoutalo, že jsem se rozhodla pro hematologii,” upřesňuje Iveta Dvořáková.

Jelikož obor Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě má akreditaci, není nutné absolvovat akreditační kurz. Atestace v oboru je vítána a Ivetu Dvořákovou čeká koncem jara příštího roku.

„Jsem osoba zodpovědná za kontrolu kvality transfuzních přípravků, takže dohlížím na bezpečnost a kvalitu daných přípravků. Transfuzní přípravky musí splňovat požadavky z Vyhlášky o lidské krvi. Současně se snažím vyřešit vzniklé problémy, poruchy ohledně přístrojů nacházejících se na HTO,“ popsala náplň své práce.

Festival Dny Baťa.
Zážitkový festival Dny Baťa přinese návrat do třicátých let

„Nejnáročnější by bylo pro nás nemít dárce. Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nejčastější příčiny potřeby krve jsou u automobilových nehod, rozsáhlé operace, porody, nádorová onemocnění, popáleniny atd. Proto si vážíme každého dárce, který přijde darovat,“ vysvětlila Dvořáková.

Pandemie COVID-19 zasáhla i zlínskou hematologii, kdy museli zajistit chod laboratoře a pracovat i za kolegyně, které musely doma zůstat se svými dětmi.

„V době pandemie přibylo více vzorečků, jelikož pacienty často kontrolovali, třeba i co tři hodiny. Byly chvíle, kdy jsme se ani nezastavili,” vzpomněla na práci během minulých dvou let.

V létě se Iveta Dvořáková ráda prochází, jezdí na výlety s přítelem či na kole po jižní Moravě. V zimě ji naopak začalo bavit lyžování.

„Hlavně nebýt zavřená doma nebo ležet v knížkách, užít si být venku,” uzavřela mladá pracovnice oddělení hematologie.

Adéla Václavíková