S pomocí dotace z fondů EU nahradil nový útulek starší, který byl už nějakou dobu ve špatném stavu. Renovace původní budovy útulku by byla technicky náročnější a nákladnější než výstavba nové, proto sáhli v Rožnově po dotaci a vybudovali nový areál, který získal i formu sociálního podniku. Pro region je přitom důležité, že nový útulek mohou využívat rovněž obce rozsáhlého podhorského mikroregionu Rožnovsko. Do původního útulku totiž mohli být umísťováni jen psi odchycení v Rožnově.

Pražírna kávy a čokoládovna v Drahonicích
Čokoládový ráj najdete v Drahonicích. Dává práci handicapovaným

„Stavba psího útulku nási s ostatními náklady vyšla na 8,5 milionu korun,“ uvedl jednatel firmy Psí útulek Rožnovsko Jindřich Žák. Příspěvek z fondů EU pokryl přibližně polovinu vynaložených nákladů. Důležité bylo, že k investici se spojily všechny obce mikroregionu, kde spolupracuje devět obcí na Vsetínsku pod svahy Radhoště. Samotný provoz je pak pokrýván z velké části poplatky za umístění psa nebo kočky, které zapojené obce platí.

Zdroj: MMR

„Když jsme hledali dotace pro vybudování psího útulku, narazili jsme na možnost sociálního podniku. Jsme nadšení, že se nám daří vyřešit potřebu vybudování nového útulku a zároveň bude firma zaměstnávat osoby, které těžko hledají práci. Jedná se osoby se zdravotním postižením nebo dlouhodobě nezaměstnané. Řešíme tak dva problémy jednou akcí,“ uvedl při vzniku útulku nyní již bývalý místostarosta Rožnova Jan Kučera.

„Psí útulek Rožnovsko pomáhá sociálnímu začlenění znevýhodněných osob na trhu práce.“

Útulek pojme až tři desítky psů a také více než deset koček. Pro zvířata má připraveny čtyři karanténní kotce, ošetřovnu, sklady a zařízení a vybavení pro veterinární služby.

V úhledném a moderním areálu je k dispozici dále celkem 16 venkovních kotců se sousedními výběhy, které umožňují zvířatům mít spoustu prostoru pro hry.

Podívejte se na Mapu projektů EU

V devíti obcích, spojených s tímto projektem, poskytuje zařízení péči o osamocená, zatoulaná nebo týraná zvířata. O opuštěné tvory se zde však pouze nestarají, ale také se snaží jim co nejdříve najít nový domov. „Proto jsme aktivní na sociálních sítích a hledáme majitele ztracených mazlíčků nebo hledáme nové lidi, kteří se o zvířata postarají. Za největší pozitivum naší práce považuji to, že zvířata umístěná v útulku, zde dlouho nezůstanou,“ popisuje situaci Jindřich Žák.

Při hledání nového bydlení pro domácí mazlíčky jsou zde přitom velmi úspěšní. Například předloni do útulku zamířilo více než sto zvířat, z nichž skoro sedm desítek se vrátilo ke svým původním majitelům a zbývajícím třem desítkám pak našli nového pána.

Pomoc lidem bez zaměstnání 

Útulek však nepomáhá pouze potřebným zvířatům, práci a často i smysl života tu nalézají také lidé s handicapem. Právě pro ně zde vznikla pracovní místa, která jsou spojena s péčí o zvířata v útulku. A také běžnými pracemi, s nimiž je každodenní provoz útulku spojen. „Psí útulek Rožnovsko pomáhá sociálnímu začlenění znevýhodněných osob na trhu práce,“ říká Jindřich Žák.

Projekt v číslechProjekt v číslechZdroj: MMR

Společnost se takto snaží řešit dlouhodobou nezaměstnanost v regionu, a to zejména mezi skupinami, jako jsou zdravotně postižení a lidé čelící sociálnímu vyloučení. V útulku tak nacházejí práci například bývalí vězni anebo bezdomovci.

Sociální podnik se jim snaží vycházet maximálně vstříca pomoci jim v opětovném začlenění do společnosti. „Všichni naši zaměstnanci jsou ze znevýhodněných skupin. V současné době zaměstnáváme tři pracovníky, a to na různě dlouhé pracovní úvazky. Samozřejmě není podmínkou, aby zaměstnanec pracoval jen u nás, může se rozhodnout jít pracovat jinam. Pomáháme těm, kteří mají z nějakého důvodu problém se získáním zaměstnání,“ vysvětluje Žák.

Prostějovský Národní dům
OBRAZEM: Secesní skvost. Národní dům je znovu prostějovskou chloubou

Útulek se svou činností aktivně hlásí k principům sociálního podnikání a funguje jako úspěšný sociální integrační podnik. Pro zaměstnání v něm je podle Jindřicha Žáka vlastně jen jediná podmínka: „Uchazeči o práci u nás musí mít kladný vztah k práci se zvířaty“.

Jednatel společnosti Jindřich Žák: Bez pomoci fondů EU by pravděpodobně projekt nebyl realizován


Rožnovský psí útulek naplňuje to, proč vznikl. Cílem projektu bylo zajistit pro obce mikroregionu zázemí při plnění jejich povinností v oblasti péče o zatoulaná a opuštěná zvířata, tedy většinou psy a kočky. Nadto jde o sociální firmu, která pomáhá lidem, kteří mají z nejrůznějších důvodů potíže najít si zaměstnání.

Jak říká jednatel společnosti Jindřich Žák, bez přispění z evropských dotací by byla situace v regionu horší.

Jindřich žák, jednatel společnosti Psí útulek Rožnovsko, přebírá symbolický šek a obálku s téměř pěti tisíci korunami od žáků ZŠ 5. května v Rožnově pod RadhoštěmJindřich žák, jednatel společnosti Psí útulek Rožnovsko, přebírá symbolický šek a obálku s téměř pěti tisíci korunami od žáků ZŠ 5. května v Rožnově pod RadhoštěmZdroj: archiv DeníkuPsí útulek Rožnovsko s. r. o. je sociální firma. Co si pod tímto spojením může laik představit?
Sociální firma = firma založená na principech sociálního podnikání. Naším cílem je zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Do této kategorie patří především osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením podle zákonao zaměstnanosti a osoby opouštějící výkon trestu nebo zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Minimální podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 procent z celkového počtu zaměstnanců. Důležité je, že společnost tohoto typu klade důraz na rozvoj pracovních kompetencí zaměstnanců ze znevýhodněných skupin.

V názvu je psí útulek, ale pečujete také o kočky. Sloužíte jen městu Rožnov, nebo máte širší spádovou oblast? Jaká je kapacita útulku?
Útulek slouží obcím mikroregionu Rožnovsko. Kapacita je v současnosti celkem 30 psů a 15 koček a je dostačující. Za rok projde útulkem okolo 100 psů a do 40 koček. Nemáme žádné dlouhodobě umístěné zvíře, jelikož se nám dobře daří vracet zatoulaná zvířata jejich majitelům, případně pro opuštěná zvířata najít nový domov.

„Nemáme žádné dlouhodobě umístěné zvíře, jelikož se nám dobře daří vracet zatoulaná zvířata jejich majitelům.“

Je na Rožnovsku s toulavými psy a kočkami velký problém?
Založení firmy a výstavba útulku je komplexní a efektivní řešení, kterým zajišťujeme službu pro obce v mikroregionu Rožnovsko, a dá se říct, že nějaký závažný problém s toulavými psy a kočkami neregistrujeme.

Sociální podnik EKOVYSOČINA v Brtnici
Ekovysočina dává práci lidem s handicapem. Díky nim vznikají zahrady i stezky

Co všechno bylo u vás v rámci tohoto projektu vybudováno?
Objekt našeho útulku zahrnuje vnitřní a venkovní kotce pro psy, dále místnost pro ustájení koček s venkovní voliérou, karanténu, ošetřovnu, místnost pro sklad a přípravu jídel a rovněž potřebné zázemí pro zaměstnance našeho zařízení…

Z eurodotace šlo na výstavbu 4 165 000 Kč. Bylo by vůbec možné bez této pomoci projekt uskutečnit?
Poskytnutá dotace umožnila realizovat projekt kvalitního zázemí pro péči o opuštěná zvířata, který společně slouží obcím celého mikroregionu. Bez této pomoci by projekt pravděpodobně nebyl realizován v takové kvalitě, a jednotlivé obce by péči o opuštěná a toulavá zvířata řešily podle vlastních možností a priorit.

Zdroj: MMR