„Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu ve Zlíně, obor elektrotechnika. Vždy jsem byla technický typ, matematika, fyzika a přírodní vědy mě bavily, měla jsem k nim blízko,“ vysvětluje pedagožka, která dnes učí děti již čtvrt století.

Její cesta za učitelskou katedru vedla nakonec přes Základní školu v Želechovicích, kde po studiu střední školy nastoupila jako administrativní pracovník.

„Tam jsem se sekala s pedagogickým prostředím poprvé. Za rok jsem byla vychovatelka v družině,“ vzpomíná paní Marie, která si přece jen nakonec podala přihlášku na Pedagogickou fakultu University Palackého v Olomouci.

Její první den coby paní učitelky si přesně nepamatuje. V paměti jí ale utkvěly netradiční závěry školních roků, které připravovala.

"Detailně  si vybavuji slavnostní předávání vysvědčení své první třídy, které proběhlo v prostorách zlínské Slunečnice. Poprvé se zde sešli rodiče, prarodiče, žáci, pro které byl také připraven program. Dost emotivně jsem vše prožívala, brala jsem to, jako uzavření jedné jejich éry. Bylo to dojemné pro mne a myslím i že pro rodiče,“ vzpomínala paní Marie.

Současná ředitelka tečovské školy má zkrátka organizační talent v krvi. Tuto svoji schopnost mohla naplno využít v době, kdy byla oslovena, aby se podílela na výuce prvňáčků na jazykové škole ve Zlíně.

„Nabídka paní ředitelky Evy Plaché ze zlínské jazykové školy, kdy se rozhodla poprvé otevřít třídu již pro prvňáčky, byla pro mě zásadní věc. Velmi jsem si považovala, že volba padla na mě. Brala jsem to jako svou životní výzvu a já mám výzvy ráda. 

Takže jsem neváhala. Byla jsem pyšná, že jsem to právě já, kdo to mohl na této škole „rozjíždět“ první  třídu, nastolovat pravidla, zavádět systém výuky.

To mě velmi bavilo, celých třináct let, které jsem působila na jazykové skole“, vysvětlila Marie Zapletalová.

Po této době však život postavil před paní Marii další výzvu. Ředitelský post v tečovské základní škole.

„Sháněli zde ředitele školy. Neváhala jsem a sjednala jsem si schůzku s představiteli obce. Probrali jsme naše společné představy o budoucím fungování jejich školy. Ukázalo se, že se v mnohém shodneme. A tak jsem se přihlásila do výběrového řízení,“ přiblížila Marie Zapletalová.

Pod jejím vedením pomáhá škola v Tečovicích organizovat nejrůznější kulturní a společenské akce v obci.

„Kulturní život se letos kvůli pandemii zastavil. Každý rok jsme se podíleli na vítání občánků, vystoupení pro důchodce, vánočním jarmarku nebo besídce pro maminky. Pořádali jsme lampionové průvody obcí, dny otevřených dveří, slavnostně jsme společně ukončovali školní rok. Vzájemný kontakt nám všem chybí. Těšíme se, až se život ve škole i obci opět rozproudí,“ usmála se ředitelka tečovické základní školy Marie Zapletalová.