Ubytování v hotelu a penzionu
I nadále platí, že v hotelu či penzionu se mohou ubytovat pouze lidé na služební cestě. Bude se to ale výrazněji vymáhat. Zaměstnanci tak budou muset nově předložit potvrzení od zaměstnavatele. Živnostníci pak objednávku od zákazníka. Nikdo, koho potvrzení nezahrnuje, nebude smět ubytování využít. Potvrzení si budou muset majitelé hotelů a penzionů ponechat.

Ubytování na chalupě
Lidé mohou i nadále využívat svoji chalupu. Nikdo jiný než členové jejich domácnosti tam s nimi ovšem nesmí pobývat. Mohou si pronajmout i chalupu a chatu na základě nájemní smlouvy. I nadále ovšem platí pravidlo jedné domácnosti.

Lanovky a vleky
Nově nesmějí být od soboty přepravováni lidé na vlecích a lanovkách. A to ani pěší. Doposud se tento zákaz týkal lyžařů. V7jimku budou mít nově pouze osoby zajišťující zásobování nebo členové integrovaného záchranného systému včetně horské služby.

Styk s ostatními
Vláda důrazně doporučuje pouze kontakt se členy vlastní domácnosti, pokud to není z jiných důvodů – třeba zaměstnání – nutné.

Testy
Nově lidé mohou zdarma podstoupit antigenní test na koronavirus jednou za tři dny namísto jednou za pět dnů.

Nemocnice a domovy pro seniory
Nově jsou zakázány návštěvy v nemocnicích u lidí na akutních lůžkách. Výjimkou jsou ty u dětských pacientů a pacientů v konečném stadiu smrtelné nemoci, takzvaném terminálním stadiu. Umožněna je i účast třetí osoby, klasicky budoucího otce, u porodu. Pro návštěvy v domovech pro seniory či jiných pobytových zařízeních platí stejná pravidla jako doposud. To znamená negativní výsledek testu na koronavirus a respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95.

Prodejny na tržnicích
Nově nebudou moci být provozovány prodejny zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.

Autoškoly
Žáci i instruktoři při zkušebních jízdách a zkouškách nově musejí mít respirátor minimální třídy FFP2 nebo KN95.