„Rozdíly v pravidlech leteckých společností pro povolená zavazadla vytvářejí skryté náklady a omezují možnost srovnání nabídek,“ uvedli ve svém stanovisku europoslanci. „Nejednotná pravidla také vytvářejí nejasnosti, když cestující využívají služeb různých leteckých společností nebo když potřebují změnit své plány,“ pokračovali ve své výzvě.

Podle europarlamentu by měla Evropská komise toto pravidlo zanést do připravovaných evropských směrnic.

„Při revizi stávajících právních předpisů o leteckých službách by Komise měla plně zanést rozsudek Soudního dvora EU, podle něhož by letecké společnosti neměly účtovat příplatek za příruční zavazadla, pokud taková zavazadla splňují přiměřené požadavky na váhu a rozměry a vyhovují bezpečnostním požadavkům,“ dodali politici.

Nová legislativa by podle europoslanců měla omezovat i další skryté náklady, například poplatky spojené s přidělováním míst.

Obavy cestujících

Europarlament zdůrazňuje, že panují obavy občanů z nepohodlí a nepříjemností způsobených nejednotnými pravidly pro příruční zavazadla v letecké dopravě.

„Právní předpisy týkající se práv cestujících v letecké dopravě by měly být revidovány tak, aby nabídly řešení,“ uvádí se v návrhu usnesení, které má velkou podporu europoslanců.