Labutí jezero, jeden z nejhranějších baletů na světě, je zároveň jedním z nejkrásnějších příběhů nešťastné lásky plné překážek. Princ Siegfried přísahá věčnou lásku dívce Odettě, kterou zlý čaroděj zaklel do podoby labutě. Jenže kouzelník Rudovous intrikuje a princi podstrčí svou dceru Odilii, která je Odettě k nerozeznání podobná. Ta je zradou svého milého zdrcena. Balet má sice i alternativní šťastné konce, nejčastěji je ale uváděn ten, kdy minimálně Odetta, nebo i oba s princem umírají.

Dílo napsal ruský skladatel Petr Iljič Čajkovskij, který se proslavil také před Vánoci hojně uváděným baletem Louskáček či operami Piková dáma a Evžen Oněgin. „Čajkovskij se u Labutího jezera inspiroval motivy původní skandinávské legendy o dívce proměněné v labuť k napsání lyrické a melodické hudby, která se stala mistrovským pří­kladem romantické baletní partitury,“ uvádí web Národního divadla Brno

O nešťastné lásce plné utrpení toho ale Čajkovskij věděl dost i ze svého života. Tento významný skladatel, který zemřel 6. listopadu před 130 lety, totiž musel celý život tajit svou homosexualitu, což mu přinášelo psychická muka. 

Jeho orientace je navíc částečně kontroverzní dodnes. Čajkovského totiž Rusové považují za jednoho ze svých největších umělců, a přiznání, že byl gay, je v Rusku více méně tabu.

| Video: Youtube

Umění? Raději úřednická kariéra

Čajkovskij se narodil v květnu roku 1840 do rodiny důlního inženýra Ilji Petroviče Čajkovského a Alexandry Andrejevny. Měl šest sourozenců. Z celé rodiny mu nejbližší byla matka. Právě ona malého Petra učila hrát na klavír. Kromě toho hocha ovlivnila i jeho francouzská chůva.

Hudební talent z Čajkovského prýštil již od útlého dětství. Rodiče o nadání svého syna věděli a podporovali jej. Ochotně mu zaplatili lekce klavíru a koupili domů orchestrion, jak ale připomíná encyklopedie Britannica, nakonec se rozhodli, že bude lepší, když se z něj stane úředník. 

close Příští skladatel Petr Iljič Čajkovskij jako dospívající student. Rodiče z něj chtěli mít úředníka. info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Příští skladatel Petr Iljič Čajkovskij jako dospívající student. Rodiče z něj chtěli mít úředníka. Svět tak málem o jednoho z hudebních velikánů přišel, neboť tehdy ještě jen desetiletý Čajkovskij opravdu nastoupil nejdříve na dvouletý přípravný kurz a pak k řádnému studiu do Imperátorské právnické školy v Petrohradu. A po jejím absolvování jeho kroky zamířily rovnou na ministerstvo spravedlnosti. 

Ani při náročném studiu ale mladík naštěstí umělecky nezahálel. Nejenže nadále chodil na hodiny klavíru, navíc se spřátelil s osobnostmi z uměleckého světa. A jako třiadvacetiletý se rozhodl, že svou touhu po hudbě víc nemá smysl potlačovat. Nastoupil na petrohradskou konzervatoř a začal skládat vlastní hudbu. Jeho talent neunikl řediteli konzervatoře Antonu Rubinsteinovi, který mladého skladatele doporučil svému bratru Nikolaji, řediteli nově otevřené Moskevské státní konzervatoře. S institucí propojil Čajkovskij svůj život na dlouhá léta a v Rubinsteinovi navíc získal blízkého přítele a podporovatele.

Svou tvorbou se dostával do stále většího povědomí, byť část kritiků z ní původně nebyla nadšena - v Čajkovského hudbě byly znatelé západní vlivy, čímž podle ruských kritiků nedostatečně reprezentoval ruské hudební hodnoty, a naopak evropští kritici v jeho skladbách zase viděli až příliš stereotypní ruské motivy. 

Jenže zatímco úvodní nelibost kritiků na obou březích se mu postupně povedlo zlomit a ovládnout pódia jak doma, tak v Evropě (zejména díky tomu, že jeho individuální styl se zalíbil významným interpretům a širší veřejnost zase oslovily jeho opery), v boji se svými osobními démony, kteří jej začali pronásledovat už jako dospívajícího, naopak tahal za kratší konec. 

Manželství na oko

Dětství pro Čajkovského skončilo prakticky ve chvíli, kdy jako desetiletý odešel z domova do internátu. Odloučení, především od zbožňované matky, nesl velmi těžce. A to netušil, že nejhorší ho teprve čeká. Matka mu zemřela, když mu bylo čtrnáct a z její smrti se nikdy zcela nevzpamatoval. „Každý moment toho hrůzného dne je ve mě stále tak živý, jakoby to bylo včera,“ napsal o matčině skonu své přítelkyni ještě o celé čtvrt století později. 

Nebyl to jediný kříž, který musel mladý hoch nést. Když začal dospívat, zjistil, že ho nepřitahují dívky, nýbrž muži. Jeho první láskou byl údajně mladší spolužák Sergej Kirejev. Za svou homosexualitu se mladý skladatel styděl a skrýval ji, jak se dalo. Smířit se s vlastní sexuální orientaci, na kterou se tehdejší ruská společnost dívala s opovržením, bylo pro něj tím těžší, čím se jeho jméno stávalo slavnějším. 

Čajkovského společenský tlak ničil, nepomohlo mu ani to, že jeho vlastní bratr Modest, který byl rovněž gay, se svou homosexualitou nijak netajil. Přímo bratrovi přitom Čajkovskij v dopisech sám svou orientaci přiznával. „Po procházce jsem mu nabídl peníze, které odmítl. Dělá to pro svou lásku k umění a zbožňuje muže s plnovousy,“ napsal o jednom ze svých milostných setkání.

| Video: Youtube

Skladatel neměl sílu vzdorovat společenskému tlaku. „Rozhodl jsem se oženit. Je to nevyhnutelné. Musím to udělat nejen pro sebe, ale i pro vás, Modeste, a všechny, které miluji. […] Stručně řečeno, hledám manželství nebo nějakou veřejnou angažovanost se ženou, abych zavřel ústa nejrůznějším opovrženíhodným tvorům, jejichž názory pro mě nic neznamenají, ale které jsou schopny způsobit úzkost těm, kteří jsou mi blízcí,“ svěřil se svému bratrovi jako šestatřicetiletý.

Vhodnou manželku naštěstí nemusel složitě hledat, brzy po jeho rozhodnutí se do něj zamilovala žačka konzervatoře Antonina Miljukovová.

„Neprozraďte mě!“

Svatba byla v červnu 1877, svého rozhodnutí oženit se z rozumu ale skladatel brzy litoval. Po pár týdnech přetvářky bylo jasné, že se kvůli Čajkovskému nepovede manželství naplnit a vztah tím prakticky skončil. Skladatele tento neúspěch psychicky zlomil.

„Uznat, že je odlišný, byl pro Čajkovského bolestivý proces. Když viděl, jak mnoho jeho přátel z mládí zamaskovalo svou homosexualitu tím, že se oženili, vnímal to jako šanci i pro sebe,“ vysvětlil pro server DW přední ruský odborník na Čajkovského Valerij Sokolov. 

close Přestože Čajkovskij byl gay a nebyl do žádné ženy zamilovaný, rozhodl se kvůli společenskému tlaku oženit se svou studentkou Antoninou Miljukovovou. Manželství vydrželo jen pár týdnů a nikdy nebylo naplněno, formálně ale k rozvodu nedošlo. info Zdroj: Wikimedia Commons, Ivan Grigoryevich Dyagovchenko, Tchaikovsky Research, volné dílo zoom_in Přestože Čajkovskij byl gay a nebyl do žádné ženy zamilovaný, rozhodl se kvůli společenskému tlaku oženit se svou studentkou Antoninou Miljukovovou. Manželství vydrželo jen pár týdnů a nikdy nebylo naplněno, formálně ale k rozvodu nedošlo.

S Miljukovovou už společně nikdy nežili, podařilo se jim ale domluvit, že na papíře zůstanou manželi. Čajkovskij pak po zbytek života své manželce posílal peníze za mlčení. 

O jiný vztah se ženou se už nepokoušel a jeho korespondence dokazuje, že naopak navazoval vztahy s muži. „Můj Bože, je to andělský tvor a já toužím být jeho otrokem, hračkou, majetkem!,“ napsal v jednom z dopisů o mladém sluhovi. 

Skladatel a mecenáška

Radost utrápenému skladateli mohl přinášet alespoň jeho umělecký úspěch. K dalšímu rozvoji kariéry významně přispělo legendární přátelství se šlechtičnou Naděždou von Meckovou, která se stala jeho nejvýznamnější mecenáškou. Vdova a matka třinácti dětí, se kterou si od roku 1876 intenzivně psali, Čajkovskému umožnila věnovat se pouze komponování. „Díky měsíční apanáži mohl odejít z konzervatoře a trávit část roku na studijních cestách,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Jejich přátelství trvalo patnáct let (než se Mecková kvůli vlastním finančním problémům odmlčela) a pro historiky se stalo významným náhledem do jeho osobního života. Vzájemná důvěrná korespondence dvojice se totiž dochovala, a díky skladatelově otevřenosti v dopisech odhalila jeho duševní pohnutky.

Napsal jí třeba to, jak se cítil před svatbou. „A tak jsem jednoho krásného večera šel za svou budoucí ženou a upřímně jsem jí řekl, že ji nemiluji, ale že v každém případě budu její oddaný a vděčný přítel. Podrobně jsem jí popsal svou povahu, svou podrážděnost a nevyrovnanost temperamentu, svou nedružnost a nakonec i své poměry. Poté jsem se jí zeptal, zda si přeje být mou ženou. Odpověď byla samozřejmě kladná. Nemohu vám slovy vyjádřit ty hrozné pocity, kterými jsem procházel první dny po onom večeru. Je to pochopitelné. Po dovršení 37 let, po celou dobu s vrozenou antipatií k manželství, být silou okolností vtažen do pozice ženicha, a to bez toho, že by byl v nejmenším přitahován svou nevěstou, je velmi obtížné,“ prozradil své přítelkyni Čajkovskij.

Navzdory důvěře a otevřenosti přitom velké přátelství skladatele a jeho mecenášky zůstalo jen na papíře. „Napsali si 1204 dopisů, aniž by se jedinkrát potkali,“ zmiňuje web berlínské filharmonie

close Největší mecenáškou skladatele Čajkovského byla šlechtična Naděžda von Mecková. Pojilo je přátelství, napsali si vzájemně stovky dopisů, osobně se ale nikdy nesetkali. info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Největší mecenáškou skladatele Čajkovského byla šlechtična Naděžda von Mecková. Pojilo je přátelství, napsali si vzájemně stovky dopisů, osobně se ale nikdy nesetkali.

Čajkovského dílo

• Zřejmě nejslavnější ruský skladatel napsal 7 symfonií, 10 oper, 3 balety, 3 klavírní koncerty, 1 houslový koncert, více než 100 písní a skladeb pro klavír a množství dalších děl. 

• Jeho nejznámějšími a nejčastěji uváděnými díly jsou balety Labutí jezero a Louskáček, opery Evžen Oněgin a Piková dáma, či klavírní koncert č. 1 b moll. 

• Generace posluchačů i kritiků si získal usmířením ruských a západních vlivů a kompozičních postupů, orchestrální barevností a bohatými melodickými pasážemi.

Životní láska? Synovec

V 80. letech 19. století byl čtyřicátník Čajkovskij na vrcholu své hudební a skladatelské kariéry. Jeho díla, jejichž uvedení často sám dirigoval, slavila úspěch na domácích i zahraničních pódiích, jeho jméno bylo v uměleckém světě dobře známé, vážené a respektované a často vyrážel na turné do zahraničí. „Dobový program z Carnegie Hall jej označil za jednoho ze tří největších žijících umělců, hudební kritici jej oslavovali. V Rusku byl považován za národní poklad a jeho hudbu obdivovaly všechny společenské vrstvy. Užíval si přízeň císařského dvora, kde měl množství vlivných ochránců, car mu slíbil štědrou vládní penzi,“ píše Alexander Poznansky v eseji pro projekt Tchajkovsky Research

V roce 1883 se představil v Paříži, v letech 1888 a 1889 svým uměním ohromoval na pódiích v západní a střední Evropě, na jaře 1891 byl triumfálně přijat v USA. 

V roce 1888 dorazil skladatel i do Prahy a dirigoval své skladby na dvou koncertech v Rudolfinu a Národním divadle. Jeho vystoupení bylo nejen absolutním úspěchem, navíc se spřátelil i s českým velikánem Antonínem Dvořákem. Praha padla Čajkovskému doslova k nohám, byť on se na to díval s jistým rozumným odstupem. „Přijali mě tu, jako kdybych nebyl zástupce ruské hudby, nýbrž Ruska. Mé postavení bylo poněkud choulostivé, protože pocty, které mi prokazovali, neplatily ve skutečnosti mně, ale Rusku. Nikdy bych byl netušil, jak Češi milují Rusko a nenávidí Němce,“ napsal své mecenášce von Meckové z českého hlavního města.

Ani nejskvělejší období jeho profesionální kariéry, ani ubíhající roky a životní zkušenosti, ale nedokázaly utlumit Čajkovského přetrvávající psychická muka související s jeho sexuální orientací a tím pádem neklidným milostným životem. 

Jako čtyřicátník však konečně našel svou životní lásku. Onou milovanou osobou byl jeho synovec Vladimir Lvovič Davidov. „Tento vztah se pro něj stal zdrojem stability a duševní radosti,“ nastínil Poznansky.

close Homosexualita skladatele Petra Iljiče Čajkovského (vlevo) je dodnes kontroverzním tématem. Jeho velkou láskou byl podle všeho jeho synovec Vladimir Davidov (vpravo). info Zdroj: Wikimedia Commons, Dgreenhat, CC BY-SA 3.0 zoom_in Homosexualita skladatele Petra Iljiče Čajkovského (vlevo) je dodnes kontroverzním tématem. Jeho velkou láskou byl podle všeho jeho synovec Vladimir Davidov (vpravo).

Čajkovskij ke svému výrazně mladšímu milenci zahořel vášní, věnoval mu i svou Symfonii č. 6 (v ruštině nese název Vášnivá, ve světě je známá jako Patetická) a lásku mu vyznával i v dopisech. „Píši ti s rozkoší. Myšlenka, že tento list papíru bude ve tvých rukou mě naplňuje radostí a tiskne mi do očí slzy,“ psal skladatel. 

Nadále velmi plodně tvořil, silně jej ale poznamenala úmrtí některých blízkých lidí i konec přátelství s von Meckovou.

Na konci října 1893 ještě oddirigoval premiéru právě Patetické, po několika dnech ale ulehl a 6. listopadu zemřel. Podle lékařů na choleru. Vyskytly se sice i teorie, že celoživotně nešťastný muž spáchal sebevraždu, podle odborníků jde ale o nesmysl, připomíná server DW

Zatloukat, zatloukat, zatloukat

Díky své umělecké tvorbě se Čajkovskij stal jednou z nejobdivovanějších východních osobností. Rusové, včetně politické reprezentace, skladatele uctívají dodnes a rádi se jím ve světě chlubí. O to urputnější však byla a je snaha ruských představitelů ututlat Čajkovského homosexualitu. „Historici o ní ale nepochybují,“ upozorňuje magazín Atlantic.

To, že Čajkovského sexuální orientace je tabu, ukázal nejen komunistický režim, kdy cenzura vymazala ze zveřejněné skladatelovy korespondence všechny důkazy o tom, že je gay, ale dokonce i pozdější politická prohlášení trvající na tom, že slavný umělec byl heterosexuálem.

„Zatímco na Západě je Čajkovského homosexualita známou a přijímanou věcí, v Rusku je stále předmětem vyostřené a často ošklivé veřejné debaty,“ řekla listu The Guardian profesorka ruštiny Marina Kostalevská, která pracovala na knižním vydání Čajkovského dopisů v angličtině pod názvem The Tchaikovsky Papers: Unlocking the Family Archive. Většina z nich byla v plném znění (bez ruské cenzury) uvedena poprvé. 

Publikace hned na začátku upozorňuje, že v Rusku se o tom, že byl Čajkovskij gay, jednoduše nemluví. „V očích autorit je nemyslitelné přijmout, že ruský národní klenot byl homosexuál,“ zmiňuje kniha.