Pro příští rok tak má kraj připraveno více než 48 milionů korun pro poskytovatele vybraných terénních a ambulantních služeb, které jsou zaměřeny na podporu integrace osob se zdravotním postižením do běžného života.

„Služby sociální rehabilitace pomáhají osobám se zdravotním postižením řešit jejich nepříznivou situaci. Vedou je k samostatnosti a soběstačnosti jak v úkonech každodenního života, tak při vstupu či návratu do zaměstnání,“ uvedla radní Zlínského kraje Michaela Blahová.