„Všechny tyto akce by měly být zahájeny v dubnu příštího roku. Jejich realizace přispěje nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ sdělil hejtman Jiří Čunek. (chur)

Ilustrační foto
Vánoce byly v Krajské nemocnici T. Bati v klidu. Pomohlo počasí bez ledovky

Vlkoš - Troubky
Rekonstrukce silnice III/4348 mezi Troubkami a Vlkošem. Délka: 1,113 kilometru Práce: nová konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně, odvodnění a připojení účelové komunikacePředpokládaný termín realizace: duben 2019 duben 2020 Celkové náklady: 33,350 milionu korun

Želechovice - Provodov
Úprava v úseku silnice III/49020 mezi Želechovicemi a Provodovem. Délka: 540 metrů Práce:bude provedena stavební úprava vozovky spočívající ve stabilizaci silničního tělesa pomocí opěrné zdi Předpokládaný termín realizace: duben prosinec 2019 Celkové náklady: 19,975 milionu korun.

hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem
Předmětem této investiční akce bude úprava silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice Zlínského a Olomouckého kraje po křižovatku v ulici Pod Platany v Bystřici pod Hostýnem. Délka: 6,5 kilometru Práce: akce bude rozdělena do celkem pěti samostatných úseků, které na sebe budou navazovat Předpokládaný termín realizace: duben 2019 prosinec 2021. Celkové náklady: 148,372 milionu korun

Hovězí - Huslenky
Zrekonstruována bude silnice II/487 v obci Hovězí a mezi Hovězím a Huslenkami. Délka: 980 metrů Práce: silnice bude rozšířena a dojde k výměně její konstrukce. Budou zde vybudovány tři nové opěrné zdi v celkové délce 373 metrů. Realizováno bude také např. doplnění nezpevněných krajnic, odvodnění, připojení místních komunikací, přestavba propustků či vegetační úpravy Předpokládaný termín realizace: duben 2019 květen 2021 Celkové náklady: 98 milionů korun

Úřad Práce. Ilustrační foto.
Trh práce je nenasycený. Zaměstnavatelé v kraji hledají více než 11 tisíc lidí