Příští rok uplyne 660 let od první zmínky o obci Sazovice. Co připravujete v souvislosti s oslavami?

Pravidelně pořádáme co deset let sjezd rodáků. Měl se uskutečnit vloni, ale kvůli pandemii to nevyšlo. Proto ho příští rok spojíme s oslavami výročí Sazovic a bude to akce velkolepá. Potrvá dva dny, zapojí se do ní všechny složky obce, také škola, místní firmy i spolky. Posvětíme pamětní stuhu k obecnímu praporu, rodáky seznámíme s tím, co všechno jsme za uplynulých deset let ve vesnici vybudovali. Zatancují, zazpívají a zahrají nám také naše soubory Konopka a cimbálová muzika Luňák.

Vzpomněla jste, že seznámíte rodáky s tím, co se za poslední roky povedlo. Čím se pochválíte?

Je toho hodně. Asi nejvíc stojí za zmínku kostel svatého Václava v centru Sazovic, který vysvětil v roce 2017 arcibiskup Jan Graubner. Stavba kostela ale není zásluhou obce, my jsme jen darovali pozemek. Za vším stojí místní spolek pro výstavbu kostela, který pracoval na přípravě a také sháněl finanční prostředky na stavbu. Jako obec jsme dokončili kanalizaci, máme novou náves, vloni v dubnu se dostavil sběrný dvůr. Také jsme získali peníze na opravu průtahu obcí, stavbu záchytných suchých poldrů, nebo svodového příkopu proti přívalovým dešťům. Provedli jsme generální rekonstrukci budovy obecního úřadu, pustili jsme se do opravy a přístavby školy. Máme novou cyklostezku, která nás propojila se sousedními Mysločovicemi, a také jsme koupili sportovní areál, kde je teď v provozu pět sportovišť včetně koupaliště.

To vypadá na velký rozvoj. Zdá se, jako by vás pandemie vůbec nepřibrzdila a nepotrápila?

Ale potrápila. Snažíme se v naší vesnici udržovat zvyky. Vštěpujeme je odmalička dětem. Máme tu dětské soubory, pořádáme nejen pro mládež různé akce. Na slet čarodějnic přijede klidně i tisíc lidí z celého okolí. Oblibě se těší Advent, Mikulášské nadílky či dětský den. V plesové sezoně se v našem společenském sále koná až dvanáct plesů. Pořádáme koncerty i divadelní představení. O to všechno nás pandemie připravila. Společensko-kulturní život úplně umlkl.