Nově se zvětšuje o Bohuslavice u Zlína, Březůvky, Doubravy, Horní Lhotu, Karlovice, Kvítkovice, Lhotu, Loučku, Oldřichovice, Podhradí, Provodov, Salaš u Zlína, Sehradice, Slopné, Újezd a Vysoké Pole.

„Mimořádná opatření jsou reakcí na nedávné pozitivní nálezy a odlovy divokých prasat a konzultace s Evropskou komisí, která zvětšení zamořené oblasti také doporučila,“ vysvětlil mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček. Poslední pozitivní nálezy a odlovy jsou v katastrech Želechovice, Kudlov a Lípa (vně ohradníků) a přiblížily se k jižní hranici zamořené oblasti. Cílem je zvýšit obranu před potenciálním rozšířením afrického moru prasat do dalších lokalit.

Nových oblastí se týkají i nařízené porážky prasat v neregistrovaných chovech. „V obcích uvnitř zamořené oblasti se nařizuje všem chovatelům domácích prasat v hospodářství porazit zvířata do 11. března Od 12. března platí zákaz chovat domácí prasata. Nařízené porážky se týkají 103 domácích prasat v 54 neregistrovaných chovech v nově rozšířené zamořené oblasti,“ uvedl Vorlíček. Za nesplnění nebo porušení povinností může správní orgán uložit pokutu až 100 tisíc Kč fyzické osobě a 2 miliony Kč podnikatelům. (ex)