„Odkanalizování, známé pod názvem Aglomerace Dolní Lhota, bude financováno z pětasedmdesáti procent z peněz Evropské unie. Státní rozpočet přispěje pěti procenty, Zlínský kraj deseti a samotné obce také deseti procent yz uznatelných nákladů projektu,“ řekl předseda dobrovolného svazku obcí a starosta Slopného Karel Mozgva.

Celkové náklady činí 286 milionů, uznatelné náklady jsou 256 milionů korun. Na obce tedy zbývá doplatit zhruba třicet milionů, mezi které patří například nákup pozemku pod čističkou odpadních vod či dobudování části dešťové kanalizace. Ta je sice potřebná, ale není vyvolaným výdajem projektu.

„Šestnáct a půl milionu budeme čerpat z úvěru od Státního fondu životního prostředí. Má splatnost osm let, a úrok jedno procento ročně. Zbývající část bude uhrazena z prodeje plynovodů obcí a z rozpočtových příjmů,“ dodal Mozgva.

Projekt ješte posoudí takzvaná Rada fondu, která má zasedat 13. listopadu.

„Po té se dozvíme s konečnou platností, jak jsme s naší žádostí obstáli,“ dodal předseda svazku.

Dodává, že kanalizace je nyní absolutní priorita, jenom jí však v obcích žít nebudou.

„V lednu zahájíme rekonstrukci obecních domů, připravujeme opravu sociálního zařízení a přístavbu šaten na základní škole a rádi bychom vylepšili i víceúčelové hřiště a sportovní areál,“ dodal starosta Slopného.