Tajemník komise Jiří Smrčka ČTK sdělil, že pobočka nevytváří akademické prostředí, chybí jí knihovna, nedostatečné je i personální zabezpečení. Nedostatky komise zjistila i v pobočce ve Vsetíně a také doporučila její činnost ukončit. Univerzita je připravena rozhodnutí komise respektovat.

„Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňuje výuku v bakalářském studijním programu Ekonomika a management (Fakulta logistiky a krizového řízení) v prezenční a kombinované formě studia na pobočce v Prostějově v podobě, která neodpovídá podmínkám, za jakých byl studijní program akreditován,“ stojí v hodnotící zprávě. Na pobočce prý nejsou naplněny základní charakteristiky vysokoškolského vzdělávání a poslání vysoké školy.

V případě, že by pobočka měla i nadále fungovat, musí tam univerzita podle akreditační komise vytvořit kvalifikované zázemí pro výuku i ostatní akademické aktivity, a to vědecky aktivními učiteli, kteří budou trvale přítomni v Prostějově.

Nedostatky AK zjistila i ve vsetínské pobočce, kde univerzita uskutečňuje výuku v bakalářském studijním programu Procesní inženýrství. Ze zprávy komise vyplývá, že o studium na této pobočce je malý zájem, chybí zde druhý ročník. „Předložená sebehodnotící zpráva byla připravena nekvalitně, vykazovala diametrální rozdíly v personálním zabezpečení jednotlivých vzdělávacích činností. Pro kvalitní fungování a rozvoj pobočky je nezbytná trvalá přítomnost alespoň několika akademických pracovníků. Tato skutečnost ve Vsetíně citelně chybí,“ píše se ve zprávě. Komise proto doporučila, aby vedení školy zvážilo přesunutí výuky prvního ročníku do Zlína, nechalo dostudovat třetí ročník na pobočce a následně ji zrušilo.

Prorektorka pro pedagogickou činnost Univerzity Tomáše Bati Anežka Lengálová ČTK řekla, že škola oficiální stanovisko Akreditační komise neobdržela. „Pokud Akreditační komise akreditace omezí, bude univerzita toto rozhodnutí respektovat,“ dodala.

Do letošního září tak Univerzita Tomáše Bati musí předložit akreditační komisi kontrolní zprávu, zda byla činnost poboček ukončena či jakým jiným způsobem vysoká škola odstranila závažné nedostatky.

Komise kontrolovala také další pobočky školy – v Praze, Uherském Hradišti a Kroměříži. Ze závěrů mimo jiné vyplývá, že pražská pobočka sice funguje v souladu s udělenou akreditací, ale i tak není dlouhodobě udržitelná. A to zejména kvůli značné vzdálenosti od sídla fakulty, tedy od Zlína. V Uherském Hradišti komise hodnotila výuku bakalářského a magisterského studijního programu Výtvarná umění. „Pokud fakulta věnuje dostatečnou péči personálnímu zabezpečení výuky na pobočce, lze její existenci považovat za perspektivní,“ píše se ve zprávě.

Zcela bez výtek nebyla pobočka v Kroměříži. Členové komise poukazovali zejména na to, že činnost pobočky je do značné míry závislá na Střední škole hotelové a služeb. Podle AK pokud chce fakulta pobočku dále provozovat, měla by personálnímu stavu na pobočce věnovat „zvláštní pozornost“.