„Pro odvolání děkana hlasovalo osm členů senátu, proti byli dva. Pro schválení návrhu se muselo vyslovit minimálně sedm členů akademického senátu,“ uvedl jeho předseda Jiří Konečný.

Nezajištění magisterského studia a také špatná komunikace se studenty, ale i učiteli – to byly hlavní důvody, které vedly studentku a členku akademického senátu Gabrielu Hasalovou, aby navrhla odvolání děkana z funkce.

„V průběhu roku jsme byli svědky neustálého podávání informací, které se povětšinou ukázaly jako hrubě nepřesné či úplně klamavé. Špatná informovanost ohledně našeho studia se netýkala pouze studentů nebo senátorů, ale i vedení školy,“ zdůvodnila návrh Hasalová.

To, že škola opakovaně nezískala akreditaci na magisterské studium, zkomplikovalo život desítkám studentů, kteří ovšem dostali možnost dostudovat na jiných fakultách.

Důvodem, proč škola opakovaně nezískala akreditaci magisterského programu, bylo nedostatečné odborné zajištění studia.

Prorektor Univerzity Tomáše Bati Vojtěch Křesálek, který v současnosti zastupuje nedávno odvolaného rektora Ignáce Hozu, uvedl na zasedání senátu, že děkan měl rok a půl na to, aby situaci s akreditacemi vyřešil. „Je to velmi výrazné selhání managementu. Základní povinností vedení fakulty je starat se o to, aby byla zabezpečena výuka,“ řekl zastupující rektor. Přesto odvolání děkana otevřeně nepodpořil.

Vladimíra Mrkvičku výsledek hlasování nepřekvapil. „Nejsem naštvaný, s odvoláním jsem tak trochu počítal. Alespoň budu mít více času na vědu a svou rodinu,“ řekl bývalý děkan. Kdo jej v čele hradišťské fakulty nahradí, není zatím známo.

Související články:

Univerzita nezískala akreditaci na magisterské obory, studenti musejí měnit fakulty

Šestá fakulta Zlínské univerzity vzniká v Hradišti