Jeho technický stav, zejména komínů, krovů a střechy dostává v posledních letech zabrat. Drolí se a odpadávají totiž kusy komínů, ale i části břidličné střechy.

Naštěstí tyto úlomky, které při dopadu mohou vážit i 20 kilo, padají do zahrady zámku a ne na druhou stranu, kde jsou komunikace a chodníky, po kterých chodí i malé děti. Kvůli tomuto stavu byl v nádvoří zámku zrušen i letošní kulturní a společenský letní program.

„Cedule, která varuje kolemjdoucí, může být prozatím i jednou z možností, jak nastalou situaci řešit. Pokud se nějaké schůdné řešení najde, není důvod jej nevyužít," říká Dagmar Šnajdarová z Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži.

Přesto ale se situací podle ní ústav zabývá. Připomenula, že poslední oprava střechy vizovického zámku proběhla před rokem 2000, kdy byla položena nová střešní krytina.

„Použitá břidlice byla bohužel nekvalitní, proto se střecha dostala během poměrně krátké doby do technicky špatného až havarijního stavu. S tímto souvisí i oprava komínů, ke kterým chybí výlezové otvory," popsala problémy Šnajdarová.

Jak zdůraznila, Národní památkový ústav se intenzivně zabývá každou obdobnou situací, která na památkovém objektu v jejich správě vznikne.

„V případě vizovického zámku již máme závazné stanovisko a v současné době je před dokončením aktualizace projektové dokumentace. Na jejím základě budeme znát rozpočet a opravu zařadíme nejen do priorit oprav v rámci Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži, ale především do programu SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu)," přislíbila.

I když úsilí NPÚ vnímá a oceňuje je, přesto již v nápravu v brzké době nevěří kastelánka vizovického zámku Jana Pluhařová.

„Sice jsme se už dostali do tabulky priorit, ale stále zůstáváme pod čarou. Čtyři roky je nám slibováno, že v následujícím roce už určitě budeme na předních místech, ale doteď nás pokaždé odsunuly jiné akce na památkách u mých kolegů," posteskla si kastelánka.

„K tomu, aby se vyřešily všechny havárie a problematické opravy, by si naše vedení muselo natisknout pořádný balík peněz," konstatovala s nadsázkou.

Podle ní navíc nejde jen o opravu komínů. „Je také nutná výměna střešní krytiny, a s tím souvisí i zásah do krovů. Investice na tuto akci představuje okolo deseti milionů korun, což my nemůžeme z vlastních zdrojů financovat," připomněla Pluhařová.

I když do vizovického zámku přímo nezatéká, na některých místech již přece jen menší problémy vznikají.

„Vše je vzájemně provázáno: kusy omítek a cihel, které se z komínů uvolní a odpadnou, dopadají na břidlici, tu polámou a spolu s ní částečně spadnou dolů, nebo zůstanou v okapech, které ucpávají a neúměrně zatěžují. Břidlice tady původně nebyla a tak tu nikdy neměla jako střešní krytina vůbec být," zlobí se kastelánka vizovického zámku.

Problém s odvoláním akcí v nádvoří vizovického zámku pro letošní léto nevnímá kastelánka jako ztrátový.

„Rozhodla jsem se neumožnit tady pořádání tradičního folklorního odpoledne," zmínila, s tím, že většinou se jejich návštěvníci zajímají spíše o prohlídku zámeckých interiérů a ty jsou pro ně rozhodně bezpečné.

„My si ale procházky zámeckou zahradou nenecháme ujít, je to místo našich schůzek z mládí," prozradili starší manželé Zdenka a Václav z Vizovic.