Doprava je vedena v jednom pruhu, kolony se netvoří. Ke zraněním osob nedošlo.