„Navrhujeme ustanovit kontrolní skupinu složenou i ze členů našeho kontrolního výboru, případně zadání kontroly nezávislému auditorovi,“ přednesla na zasedání Štaudnerová.

Zastupitelstvo sice ani jeden z těchto návrhů neschválilo, ale někteří jeho členové jednají kvůli problémům v nemocni s vedením kraje o účasti opozice v dozorčí radě tohoto zdravotnického zařízení.

Předseda dozorčí rady nemocnice Jaroslav Drozd reagoval na návrh předsedkyně kontrolního výboru tím, že devítičlenná rada již anonymní informace o údajných střetech zájmů a nečisté personální politice na půdě nemocnice podrobně zkoumala.

„Žádné porušení zákona, a dokonce ani neetické nebo nemorální jednání jsme v nemocnici neshledali,“ uzavřel Drozd.

S výsledkem vyšetřování dozorčí rady nemocnice se ale nespokojila ani krajská radní pro zdravotnictví Hana Příleská. „Zaznamenala jsem obavy, že dozorčí rada mohla být neobjektivní, proto jsme akceptovali požadavek opozice, že v ní může mít svého zástupce,“ uvedla po zasedání. Zatím jsou v dozorčí radě pouze představitelé koalice složené z ČSSD, ODS a KDU–ČSL.

Předseda dozorčí rady nemocnice a radní pro dopravu Jaroslav Drozd si neobjektivnosti svého orgánu ale není vědom. „Pokud někdo má nějaké připomínky, musí s nimi v konkrétní podobě přijít,“ ohradil se předseda. Vyšetřování podle něj navíc nebylo ukončeno, a rada dál průběžně dohlíží na dění v instituci.

O účast opozice složené komunisty a Starosty a nezávislými pro kraj (SNK) v dozorčí radě nemocnice již delší dobu usiluje například zastupitel Petr Gazdík .

„Na dnešním setkání předsedů politických klubů jsme se dohodli, že se vše vyřeší během podzimu, kdy bude dozorčí rada rozšířena o členy opozice,“ objasnil včera Gazík ze SNK současný stav.

Hejtman Stanislav Mišák podle jeho slov předsedy klubů informoval také o tom, že kraj zvažuje přejít na nový model řízení nemocnic.

To, že se vážně zabývá myšlenkou jiného způsobu vedení nemocnic, potvrdila i radní Příleská. „,V novém modelu vedení má dozorčí rada instituce větší zodpovědnost za její řízení,“ vysvětlila základní odlišnost.

Dozorčí rada se pak prý například vyjadřuje k záměru vedení nemocnice, k rozvoji oborů či ke složení jejího managementu. „Nyní tuto možnost dozorčí rada nemá, ale pouze akceptuje nebo neakceptuje rozhodnutí vedení nemocnice,“ uzavřela radní.