Přestože se dopravci čím dál více uchylují ke směsným palivům, cestující žádnou změnu, především v souvislosti se snížením jízdného, nepocítí. Použití biopaliva na bázi rostlinných olejů (FAME) či bionafty totiž v současnosti pokryje pouze náklady dopravců.

„Používáme bionaftu B30. Bohužel ceny jízdného nebudou klesat, jelikož je nutné si uvědomit, že toto palivo je směs, ve které je pouze 30 % biosložky. Nelze ani říct, že je spotřeba nižší, spíše se nezvyšuje. Rozdíl ceny se v určitých obdobích pohybuje od 80 haléřů po 1,20 koruny za litr," vysvětlil technický náměstek ČSAD Uherské Hradiště Jiří Psota.

Biopaliva dopravci pořád ještě zkoušejí

Někteří dopravci také teprve začínají se zaváděním biopaliv. Už ve zkušební době se ale shodují, že cestujícím její zavedení v podstatě nic nepřinese.

„FAME je samozřejmě levnější než nafta. U nás máme zhruba od května zkušební provoz, takže je ještě brzo dělat nějaké závěry. Pro cestující se však nic na cenách jízdného nezmění. Nicméně pokud by se ceny pohonných hmot nadále zvyšovaly, hrozilo by, že se i ceny jízdného budou zvedat," myslí si technik osobní dopravy ČSAD Vsetín Petr Lutonský.

V tom případě by volba paliva v podobě alternativního FAME byla výhodou, protože by se jízdné nezdražilo. „Alternativní palivo by mělo také znamenat úsporu nákladů a vyvážený rozpočet pro dopravce. Nicméně ještě nelze stoprocentně říct, jestli je to výhodnější než běžné pohonné hmoty, či nikoliv, jelikož ucelené výsledky se vyhodnocují v sedmém až osmém měsíci zkušební doby," dodal Lutonský.

Alternativní paliva nemusí vždycky znamenat jen snížení spotřeby a nákladů, ale mohou vést i k poškození autobusu. „Někteří výrobci vozidel bionaftu nedoporučují, protože může docházet k opotřebení motoru. Je také pravda, že s palivem B30 je v zimě problém, protože se v silném mrazu uvádí hůř do provozu topení. Úspora a spotřeba při používání těchto paliv jsou pak velmi proměnlivé. Spotřeba by sice při jejich využívání mohla v zimním období vzrůst, nelze to však zatím říct stoprocentně," uvedl Psota.

Podle něj má ČSAD více moderních autobusů, kde problematika využití alternativních paliv ještě není zcela vyjasněná. Souhlasí s ním i ostatní dopravci.

Housa zůstává věrný tradici

„Bionaftu jsme začali tankovat teprve před dvěma měsíci, takže je ještě brzo říct, zda například spotřeba bude menší. Abychom mohli určit nějaký viditelný ekonomický dopad, je potřeba vyčkat ještě přibližně další dva měsíce, aby se výsledky projevily," potvrdil ředitel autobusové dopravy společnosti Krodos Bus Vladimír Dostál.

Oproti jiným alternativním způsobům se nemusí u autobusů nic technicky měnit. I proto se dopravci raději uchýlí k bionaftě. „Prozatím používáme směs s 30% podílem bionafty, což je výhodnější než například jezdit na plyn, kdy by bylo nutné přestavovat celý motor. Používání plynu do autobusů by se spíše vyplatilo u většího vozového parku," podotkl Dostál. Na Zlínsku se najdou i dopravci, kteří se drží tradičních pohonných hmot. „V současnosti žádné biopalivo nepoužíváme a ani v blízké době neuvažujeme, že bychom nějaké začali používat," odmítl alternativní paliva Karel Housa.

Autor: Anna Macháčová