Vedení města současně zvažuje, že nechá sochu přesunout z kritického místa na křižovatce u zoo jinam.

Při nehodě v listopadu narazil automobil do soklu, na němž socha stála. Přitom ji z podstavce shodil. Anděl z pískovce se tak roztříštil na několik kusů.

„Jelikož se jedná o památku vedenou v Seznamu kulturních památek, může ji opravit pouze držitel licence ministerstva kultury ČR pro restaurování uměleckých děl sochařských. Vzhledem k očekávané časové náročnosti a výjimečně složité práci provede kompletaci sochy restaurátor Josef Petr z Tlumačova,“ sdělila zlínská primátorka Irena Ondrová.

Petr už má sochu doma a začal na ní pracovat. Asi měsíc a půl mu ale bude trvat, než ji dá kompletně do pořádku. „Anděl má ulomenou hlavu a chybí mu jedna celá ruka. Bude se muset domodelovat,“ vysvětlil sochař, který se poté vrhne i na opravu samotného podstavce.

Náklady na restaurování a zpětné umístění památky do Štípy se možná podaří radnici snížit. Jelikož se totiž socha poškodila při dopravní nehodě, jedná magistrát s likvidátorem pojišťovny o uplatnění náhrady za utrpěnou škodu.

Současně vyzval tamní komisi místní části, aby navrhla tři místa, kde by mohla socha nově stát a nebyla tak vystavena dalším podobným kolizím. „Nové umístění musí ovšem respektovat původní funkci sochy, která byla průvodcem poutníků na Mariánské poutní cestě Zlín-Štípa-Hostýn,“ dodala primátorka Ondrová.