Na suchu se ocitli v Lukovečku. Vodárny tam poslaly na 38 cisteren do vodojemu.

„Na řadě míst nám netekla voda z kohoutků," krčil nešťastně rameny starosta Lukovečku Ludvík Nejedlý.

Příslovečný trn z paty jim vytrhli až pracovníci společnosti Moravská Vodárenská, která je dodavatelem vody pro města, obce a průmyslové podniky v okrese Zlín.

Například během desíti dnů tam v lednu navezli bezmála čtyřicet cisteren. Následně pomohla bohatá sněhová nadílka, která situaci zlepšila. Tamní vodojem se totiž vlivem vysychajících pramenišť začal ocitat na suchu.

Podle mluvčí Moravské vodárenské Markéty Bártové jsou problémy se suchem už třetím rokem.

„Kvůli podprůměrným srážkám klesají stavy podzemních vod, což má pak za následek jejich malou vydatnost," dodala mluvčí.

„U Lukovečku je konečným řešením napojení obce na státní vodovod Zlín na kraji Fryštáku u družstva," podotkla. Nyní už je vypracována projektová dokumentace, zástupci vodáren jednají s majiteli dotčených pozemků.

„Napojili bychom se na obecní vodovod, přičemž bychom využívali naši vodu," komentoval starosta Ludvík Nejedlý. Na vodovod by se přepojila obec tehdy, kdyby znovu řešila problémy s nedostatkem vody.

„Budeme rádi, pokud se napojíme ještě letos," dodal starosta.

O dostatek vody měli letos starost i ve Vlčkové, pomoc ale nakonec nepotřebovali.

„Máme své dva vrty, odkud vodu bereme. Jedná se v podstatě o vrtané studny do hloubky. Na vodu z nich jsou napojené naše domácnosti. Spodní vody v nich už ale bylo strašně málo. Naštěstí zavčasu napadl sníh a situace se stabilizovala," informovala místostarostka obce Zdeňka Salíková.