„Strana zelených je přesvědčena, že tento návrh vedení města je špatný, neboť Uherské Hradiště potřebuje řešit celou řadu aktuálních problémů, a při tak vysoké částce na aquapark na ně nemusí zbýt dostatek peněz,“ nechal se slyšet šéf Strany zelených v Uherském Hradišti Radovan Kunc, podle něhož finanční náročnost výstavby areálu výrazně přispěje k zadlužení města.

Kromě extrémního zatížení městské pokladny v dalších letech, vyčítají zelení vedení hradišťské radnici také neexistenci objektivní analýzy, která by uvedené obavy vyvrátila a doložila nezbytnost či výhodnost navrhovaného projektu v uvažovaných dimenzích.„Nejsme proti nutné rekonstrukci a modernizaci koupaliště a krytého bazénu, jejíž finanční náročnost by i při dosažení obvyklých standardů byla výrazně nižší, s úsporou nejméně 100 milionů korun. Nemůžeme však souhlasit s megalomanskými a zbytečnými projekty, neúměrně zatěžujícími, a to i do budoucna, městské finance,“ unisono ve svém prohlášení uvádějí hradišťští zelení a vyzývají městské zastupitele, aby předmětný návrh odmítli.

Hradišťský starosta Libor Karásek však uvedl, že aquapark zastupitelstvo města projednávalo již dvakrát a Strana zelených může své názory uplatnit prostřednictvím svých zastupitelů přímo na pondělním jednání. „Investiční záměr i studii proveditelnosti projednalo celkem devět komisí rady města, v nichž má Strana zelených své zástupce. Mohli jej tedy připomínkovat či dotazovat již na komisích,“ ohradil se Karásek.

K tomu sociálně demokratický zastupitel Antonín Seďa namítá, že komise jsou pouze poradním orgánem rady města. „Například finanční komise měla značné výhrady jak k finanční výši, tak k postupu výstavby městského aquaparku,“ konstatoval Seďa. Ten po srovnání různých typů vodních areálů dospěl k názoru, že se podobný v metropoli Slovácka dá postavit až o 170 milionů levněji. „Naše komplexní stanovisko předneseme na pondělním zastupitelstvu. Podle nás by bylo optimální začít s rekonstrukcí venkovního bazénu a etapově dobudovat zbytek areálu,“ prozradil Seďa.

Jak vše nakonec dopadne, se může tedy ukázat již v pondělí. Jisté však už v této chvíli je to, že pro rozpočet výstavby aquaparku v současné výši nezvednou ruku zastupitelé zvolení za Stranu zelených. „V případě, že by se hlasovalo o této ceně, rozhodně bych nehlasoval pro,“ řekl Radomír Mlejnský, jehož voliči do hradišťského zastupitelstva nominovali za Stranu zelených jako nezávislého.