První nápady na výstavbu kostela měli Sazovičtí už před druhou světovou válku. „Avšak její dopad a poté komunistická éra jej na desetiletí pohřbily," řekla k výchozí situaci Marie Rapantová, členka výboru Spolku pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích (Spolek). Nápad obnovili místní po roce 1990, o jednadvacet let později byl založen opět Spolek a jeho členové se od té doby zasazují o postavení kostela ve své obci. A daří se.

První práce na stavbě začaly už letos na jaře. Základní kámen pro první sazovický kostel posvětil již papež Benedikt XVI., v polovině března žehnal pozemek mysločovický farář a o několik dní později už Spolek předal místo stavební firmě.

„Po dokončení hrubé stavby podzemního podlaží byla v tom to týdnu zahájena stavba prvního nadzemního podlaží," uvedl k současné fázi výstavby Václav Miklík ze Spolku.

Přispějí obyvatelé 
i místní podnikatelé

Budovu navrhl architekt Marek Štěpán známý projektováním náboženských staveb jako například kostela v Brně-Lesné nebo kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově. „U sazovického kostela jsem se inspiroval hlavně místem a také zasvěcením svatému Václavovi," řekl architekt. „Základní tvar kostela je válec stejně jako v době svatého Václava," dodal. Celkově vyjde výstavba kostela na dvacet milionů korun. Většinovou část zaplatí místní podnikatelé, peníze věnují i místní občané ve veřejných sbírkách. Tuto první uspořádal Spolek na konci května a podařilo se získat více jak sedmdesát tisíc korun. „Obec tuto akci podpořila darováním pozemku," uvedla Edita Hrbáčková, starostka Sazovic. Spolek také připravuje další sbírky a několik benefičních koncertů.

Mezi sedmi stovkami se našlo i několik obyvatel, kteří stavbu kostela nepodporují.

„Negativní názory několik lidí projevilo, ale není jich naštěstí mnoho. Tito lidé si především myslí, že kostel není potřeba, protože ho sami nepotřebují," řekla členka výboru Spolku Jana Potočná. „Samozřejmě jsou i lidé, kterým se až tak nelíbí moderní pojetí kostela, ale jsou rádi, že konečně kostel v Sazovicích bude a podporují nás. A za to jsme moc vděční," dodala.

Kostel bude mít tři patra a suterén. Na mši může přijít až sto osmdesát lidí. Nebudou chybět ani varhany, zvony, společenské centrum, sál nebo klubovna. Moderní stavbu se architekt snažil navrhnout tak, aby navozovala co nejvíce intimní niterní atmosféru. „Snažil jsem se budovu co nejvíce odhmotnit, chtěl jsem, aby hmota zdí a země byla vidět co nejméně," dodal architekt.

Celková stavba včetně venkovních úprav bude dokončena do konce prvního pololetí roku 2016, následně bude upravován interiér. „Termínem ukončení je 30. června 2017," dodal Miklík.

O správně vybraném místě architekta utvrdilo více věcí. „Když jsem na navigaci zadal, že chci jet do Sazovic, navigace mě zavedla přímo k prostorám kostela. Je to totiž srdce obce," řekl Štěpán.

JANA STUPKOVÁ