Jeho obyvatelům totiž stavební úřad povolil rekonstrukci bez cihlového obkladu. A to i přesto, že jej městský Útvar hlavního architekta (UHA) požadoval. Podobně stavební úřad rozhodl i v případě dalšího opravovaného domu v této lokalitě.

Vlastníkům domu číslo 4573 v Luční ulici stavební úřad schválil projektovou dokumentaci bez použití cihelných pásků. „Od počátku jsme počítali s použitím probarvené omítky jako finální úpravy zateplení domu,“ řekl předseda společenství vlastníků Richard Polášek. Dodal, že dokonce proti cihlovým páskům a postupu UHA psali majitelé bytů petici.

Vedlejší dům číslo 4574, který leží v ulici Polní, požádal o změnu až v průběhu stavebního řízení. Úřad jim nátěr povolil. „O změnu v průběhu řízení může požádat každý. Zda ji schválíme, nebo ne, pak záleží na konkrétním případu,“ informovala vedoucí oddělení stavebně správního řízení Magda Bezděková.
Právě proti tomuto rozhodnutí se Útvar hlavního architekta odvolal na krajský úřad. Stavební úřad totiž není podřízen magistrátu, ale krajskému úřadu.
„Podali jsme žádost o přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu,“ informovala hlavní architektka Dagmar Nová. Podle krajského odboru územního plánování a stavebního řádu však k žádnému pochybení stavebního úřadu nedošlo. „V jeho rozhodnutí jsme neshledali nic nezákonného, proto jsme žádost zamítli,“ uvedla vedoucí odboru Alena Miklová, která se požadavkem zabývala.

Miklová současně vyloučila, že by rozhodnutí mohlo být jakkoliv ovlivněno faktem, že v domě, kterému stavební úřad ve věci cihlových pásků vyhověl, bydlí její kolega, vedoucí oddělení stavebního řádu Miroslav Zeman. „Můžu stoprocentně vyloučit vliv pana Zemana na mé rozhodování,“ zdůraznila Miklová.

Nejednotný přístup se vůbec nelíbí lidem, kteří pásky na panelák nalepit museli. „Nejvíce mi vadí, že o dvě stě metrů dál to jde, ale u nás ne. Jsou to stejné domy, liší se pouze balkony,“ konstatovala obyvatelka domu číslo 4591 v Luční ulici Marcela Prachařová.

I lidé v tomto domě požádali během opravy stavební úřad o to, aby mohli rekonstruovat bez pásků. Úřad jim však žádost vrátil k doplnění některých informací. „Na to už ale nebyl čas, protože rekonstrukce má být v září hotová,“ sdělil člen společenství vlastníků Karel Saleta. „Proto nám nezbylo nic jiného, než pásky pořídit,“ uzavřel.

Útvar hlavního architekta podle Dagmar Nové zatím zvažuje, jaké další kroky ve věci podnikne. „O dalším postupu bude rozhodnuto na základě jednání s příslušnými představiteli našeho města,“ upřesnila.

U náměstka primátorky Miroslava Šenkýře (ODS), který má výstavbu ve městě na starosti, ale architektka asi pochopení nenalezne. „Lokalita domů nad ulicí Luční má pro Zlín vyšší architektonickou hodnotu než panelové domy v okolí ulic Jílová a Polní, kde jsou tyto dva domy s nátěrem,“ řekl Šenkýř. Podle něj domy pod ulicí Luční tedy ani v budoucnosti pásky mít nemusejí.

Postup hlavní architektky naopak podporuje primátorka Irena Ondrová (ODS), která je přesvědčená, že architektonický ráz celé první etapy Jižních Svahů by měl zůstat zachován.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ČLÁNKY ZE ZLÍNSKA