Muzeum a Klub H+Z připravily na dnešek program k 75 letům od startu první cesty Hanzelky a Zikmunda, kteří při ní projeli Afriku a Jižní Ameriku. 

Hanzelka se Zikmundem věnovali v roce 1995 rozsáhlý fond písemností, fotografií, negativů, filmů a suvenýrů ze svých cest zlínskému muzeu. Správu fondu převzal Archiv H+Z.

"Pracujeme v archivu, pořád ho zpřístupňujeme badatelům, to je náš prvořadý úkol," uvedla Preiningerová. 

Nejvyužívanější jsou podle ní fotoarchiv, filmový archiv a písemné dokumenty z cest. Ve fondu je několik tisíc sbírkových trojrozměrných předmětů, negativy a diapozitivy, filmy na originálních filmových kotoučích i magnetofonové nahrávky. Některé materiály podle Preiningerové viděly desítky lidí, některé materiály neviděl nikdo.

"Zpřístupnit chceme to, co můžeme. Jsou to věci, které nejsou chráněné zákonem o ochraně osobních dat," uvedla.

Modernímu cestovatelství se věnuje také část stálé expozice zlínského muzea, nabízí část z fondu Hanzelky a Zikmunda a cestovatelů Eduarda Ingriše a Stanislava Škuliny.

Dnešní 75. výročí startu první Hanzelkovy a Zikmundovy cesty připomínají ve Zlíně výstavy fotografií cestovatelů. V muzeu jsou po celý den k vidění filmové dokumenty z cest Hanzelky a Zikmunda doplněné interaktivními programy. V Baťově mrakodrapu jsou vystaveny fotografie z archivu cestovatelů a srovnávací fotografie, které nedávno pořídila Expedice Z101 v Africe. Současní cestovatelé si na dnešek domluvili setkání u hrobu Zikmunda, který zemřel loni 1. prosince ve věku 102 let, na zlínském Lesním hřbitově. 

Hanzelku a Zikmunda připomene večer také zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů, která na jejich počest připravila koncert "Cestovatelské legendy H+Z".

Výročí startu první výpravy cestovatelského dua se věnuje i letošní 26. ročník zlínského festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země.