Tříkráloví koledníci budou v Otrokovicích zvonit u dveří tamních občanů již pojedenácté. Do zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR sesbírají finanční dary pro potřebné.

„Jejím hlavním posláním je pomoc lidem v nouzi, u nás i v zahraničí, a rozvoj sociálního díla,“ vysvětlil mluvčí Arcidiecézní charity v Olomouci Marek Navrátil.

Ve druhém největším městě Zlínska a v jeho okolních obcích proběhne letos dobročinná sbírka v sobotu 9. ledna od 9 do 14 hodin. V roce 2009 při ní Otrokovická charita vybrala přes šest set tisíc korun.