„Začínáme se nadechovat a věříme, že právě díky našim skvělým návštěvníkům vše společně zvládneme,“ popsala současnou situaci mluvčí.

Kolik návštěvníků zavítalo první den po otevření do ZOO Zlín?

Areálem zoo prošlo 940 návštěvníků. Podle ohlasů na sociálních sítí jsme očekávali trochu větší nápor, ale pro opětovné otevření to vlastně byl ideální stav. Opatření, která jsme museli přijmout, aby zlínská zoo mohla být otevřena, jsme tak mohli průběžně sledovat a vyhodnocovat. A to s uvedeným počtem návštěvníků bylo opravdu jednodušší. Po celý den nevznikl žádný problém, vše probíhalo přímo ukázkově. Návštěvníci přicházeli postupně, nemuseli jsme řešit ani žádné potíže se vstupenkami do zoo. Měli již zakoupené jednodenní elektronické vstupenky, skvěle fungoval také vstup s ročními permanentkami Zoo Zlín Family. Návštěvníci se v areálu chovali ukázněně, dodržovali daná pravidla, prodej občerstvení u všech otevřených restaurací probíhal naprosto bezproblémově. Lidé byli velmi milí a bylo na nich vidět, že si návštěvu areálu opravdu užívají. A pro nás, zaměstnance, to byl nádherný pocit vidět a také slyšet ten typický „návštěvní ruch“. Návštěvnost byla velmi srovnatelná například se stejným obdobím loňského roku. Je vidět, že lidé se k nám opravdu těšili.

S jakými omezeními musí návštěvník zoo nyní počítat?

Neřekla bych, že se jedná o omezení. Vláda stanovila pro otevření zoo určitá pravidla, která jsme zajistili a mohli tak zahradu otevřít. Návštěva je nyní možná pouze na základě zakoupení elektronických vstupenek na webu zoo, které ihned po zaplacení doručíme na zadaný e-mail. V případě ročních permanentek Zoo Zlín Family je vstup umožněn po předložení platné karty pracovníkům u turniketu.

V areálu zoo platí pro návštěvníky pravidla související s krizovými opatřeními. Apelujeme na dodržování bezpečných rozestupů v délce 2 metry v prostoru turniketů a v celém areálu. Vstup je možný pouze se zakrytím úst a nosu. Není možné vytvářet hloučky a skupinky početnější než 10 osob. U vstupů do zoo, restaurací a toalet jsou umístěny stojany s dezinfekcí. Všechny potřebné informace jsme zveřejnili na našem webu a sociálních sítí. Informační panely jsme připravili také u vstupů nebo restaurací. Otevřeli jsme všechny restaurace včetně Chocolatérie a Kefa baru. Občerstvení nabízí formou výdejního okénka. Pavilony a zámek Lešná zůstanou nadále uzavřené, nejezdí ani vláček. Velmi podrobné informace najdou všichni zájemci na našich webových stránkách www.zoozlin.eu a také na sociální síti Facebook.

Proč podle Vás stojí za to navštívit ZOO Zlín navzdory některým nepřístupným pavilonům? Na co se mohou lidé těšit?

Zahrada teď vstupuje do nejkrásnějšího ročního období, celý areál rozkvétá, narodila se spousta mláďat, připravili jsme pro návštěvníky mnoho novinek. I když byla zoo 6 týdnů uzavřena, vše zde běželo ve stejně živém rytmu jako každé jaro. Zahrada je pro novou hlavní sezónu skvěle připravena a rozhodně stojí právě nyní za návštěvu.

Jak lze zoo podpořit a proč je podpora nyní stále důležitá?

Ta obrovská vlna empatie a podpory, kterou nám návštěvníci během uzavření vyjadřovali svými nákupy na e-shopu, sponzorskými dary či příspěvky zaslanými na sbírkové konto zoo, nás nádherně překvapila. Hluboce všem děkujeme. Vážíme si každé zaslané koruny, každé objednávky zboží, vstupenek a karet Zoo Zlín Family. I to je pro nás důkazem, jak moc si lidé zlínskou zoo oblíbili. Tato podpora navíc vůbec neslábne, objemy objednávek na e-shopu několikanásobně převyšují předvánoční obrat. Budeme rádi, pokud i nadále nám budou chtít návštěvníci pomáhat. Začínáme se „nadechovat“ a věříme, že právě díky našim skvělým návštěvníkům vše společně zvládneme.

Vnímáte otevření zoologických zahrad ke dní 27. dubna za přiměřené, nebo je to spíše „za pět minut dvanáct“?

V případě zlínské zoo to možná bylo i za „minutu dvanáct“. Prožívali jsme opravdu vážné a náročné období. ZOO Zlín byla uzavřena od 16. března do 26. dubna, to znamená 6 týdnů. Na rozdíl od jiných kulturních organizacích patří zoologické zahrady všeobecně mezi zařízení s vysokou mírou soběstačnosti, tj. schopnosti pokrýt své náklady vlastními příjmy. Pro ZOO Zlín to platí dvojnásob. Naše soběstačnost dosahuje 80 % a je nejvyšší v rámci všech českých zoo.

To, co bylo nedávno ještě velkou výhodou, se tak ukázalo jako handicap. Roční rozpočet ZOO Zlín se pohybuje kolem 130 miliónů korun. Lehko tak lze spočítat, jak velkou část si zahrada dokáže zajistit vlastními příjmy při běžném provozu. Příspěvek zřizovatele, statutárního města Zlína, pokrývá zhruba 2 měsíce provozu. Na druhé straně zoologické zahrady, které mají daleko nižší soběstačnost, jsou právě díky vyššímu příspěvku od zřizovatele schopny pokrýt větší část svého ročního provozu. Naše ztráta se pohybovala kolem 4 až 5 milionů týdně. Kromě propadu vlastních příjmů jsme se museli vypořádat i s dalším závažným faktorem. Zoologické zahrady jako příspěvkové organizace nemají šanci dosáhnout na finanční pomoc, kterou poskytuje stát, ať už se to týká náhrady ušlých příjmů nebo mezd zaměstnanců.

Pravidelně jsme také komunikovali se zřizovatelem zoo, statutárním městem Zlín. Nechtěli jsme jej zatěžovat. Jsme přesvědčeni, že měl a má k řešení spoustu dalších, jiných problémů, možná i důležitějších. Společně s dalšími 10 českými zoo jsme proto otevřeným dopisem v polovině dubna oslovili vládu ČR a předložili návrhy řešení a opatření, aby bylo možné venkovní areály zoologických zahrad otevřít co nejdříve. Možnost otevřít areál od 27. dubna jsme tak skutečně přivítali s nadšením a okamžitě rozběhli realizaci všech potřebných opatření.

Jak dalekosáhlé důsledky může uzavření zoo ještě mít?

Zlínská zoo byla šest týdnů uzavřena. Nyní k nám již návštěvníci mohou zavítat. Nicméně složité období, kterým jsme prošli a které ještě zdaleka neskončilo, se může odrazit například v rámci plánovaných investic. ZOO Zlín letos chystala novou expozici pro jaguáry, chtěla pokračovat v projektu Karibuni výstavbou nového pavilonu pro slony. Prozatím jsou tyto investice pozastaveny, zoo tak nemůže podepsat smlouvy na realizaci, dokud se nevyjasní celá situace právě ohledně zajištění samotného provozu zoo. Obáváme se, že posunutí termínů investic může mít nepříznivý dopad na návštěvnost zoo v následujících letech. Právě nové projekty jsou totiž tím dobrým nástrojem, jak si udržet zájem návštěvníků. Věříme však, že společně s naším zřizovatelem se nám podaří najít řešení.

Jaký zvířecí exhibicionista se návštěvnický ruch těšil nejvíce?

Pro zvířata neznamenala nepřítomnost návštěvníků žádný problém. Pro ně se prakticky nic nezměnilo, zajistili jsme jim naprosto standardní péči. Návštěvníky jsme díky videím z uzavřené zoo pravidelně informovali o dění v zahradě, představili jsme jim nová mláďata, teď je konečně mohou uvidět na vlastní oči.