VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Ať část holešovské zóny využijí zemědělci

Region - Ať je část holešovské zóny určena k zemědělským účelům, u bezměrovské křižovatky se investor dopustil fatální chyby a nepřetržitou zubní pohotovost nelze ve Zlíně zajistit. I to zaznělo v předvolebním rozhovoru s LUBOMÍREM NEČASEM, lídrem krajské kandidátky Strany Práv Občanů ZEMANOVCI.

8.10.2012 1
SDÍLEJ:

MUDr. Lubomír Nečas, lídr kandidátky Strany Práv Občanů ZEMANOVCI ve Zlínském krajiFoto: DENÍK/repro

Co uděláte pro to, aby do holešovské zóny vstoupili investoři?

Průmyslová holešovská zóna by se mohla částečně vrátit zemědělské výrobě. Pokud však již byly nevhodně investovány obrovské finanční prostředky, je nyní nutné nově vyhodnotit vynaložené investice a navrhnout diskusi, jak s ní dále.

Jak zařídíte, aby se zvýšila zaměstnanost v obcích, které dlouhodobě bojují s velkým počtem lidí bez práce?

Nejdříve je třeba vyhodnotit činnost úřadu práce (naplňování státní politiky v této oblasti, zkušenosti s podporou aktivní činnosti nezaměstnaných), vyhodnotit potenciál obcí a strukturu schopností nezaměstnaných. Dále je třeba zjistit možnosti kraje a koordinovat činnost s úřadem práce. Určitě je však třeba investovat do činností, které můžou jednoznačně zvýšit zaměstnanost v regionu (cestovní ruch, lidová tvorba apod.).

Co je podle vás největší překážka komplikující podnikání ve Zlínském kraji a jak ji hodláte odstranit?

Ekonomická situace státu, globální krize. Vzdálenost od centra státu a potenciálních zákazníků, ať již u nás, nebo ve státech s větší poptávkou po našich výrobcích. Dále je to nedostatek kontaktů na potenciální zákazníky. A také špatná dostupnost řady regionů kraje.

Jakou formou hodláte vypsat krajské veřejné zakázky, abyste podpořili podnikatele v regionu?

V souladu s platnou legislativou nelze regionální podnikatele zvýhodňovat. Dovedu si však představit, že cílenou konkrétní investicí (výběrovým řízením) spíše oslovíme místní podnikatele. Chceme zveřejňovat všechny zakázky elektronicky.

Představte si, že byste přišel o práci. Dokázal byste vyžít ze sedmitisícové podpory? Jakou byste si vybral rekvalifikaci?

U hodnocení rozsahu finančních dopadů na nezaměstnaného je třeba vždy mít na vědomí, zda se jedná o jediného živitele rodiny a jaké má tento i s rodinou nezbytné výdaje zda bydlí ve městě ve své nemovitosti nebo mimo město ve svém domě, popřípadě s možností záhumenkového hospodaření. Bohužel již dnes někteří mají mzdu v této výši za osmihodinovou pracovní činnost. Co se týče rekvalifikace, tak se nejedná o to, co bych si vybral, ale s jakou kvalifikací budu mít větší šanci, že si najdu novou práci.

Co uděláte pro to, aby se v pohraničí snížila kriminalita?

Kriminalita souvisí s nezaměstnaností, se vzděláním, ale také s výchovou v rodině a celé společnosti. U mládeže je třeba vypomáhat atraktivními mimoškolními nabídkami (sport, podpora aktivního přístupu k různým zálibám). Podpora občanské společnosti. Také boj s alkoholem a drogami je nezbytnou součástí výchovy. Zde má stát a s ním jistě i celá společnost velký dluh.

Lze udělat něco pro to, aby se ve Zlíně snížily ceny nemovitostí i služeb? Přece jen jsou jedny z nejvyšších v ČR. Příjmy obyvatel jim přitom neodpovídají.

Krajští politici nemohou vstupovat do tržních mechanismů trhu s nemovitostmi.

Pokud by EU zastavila dotace pro ČR, tedy i pro kraj, jak byste bez nich zajistili rozvoj regionu?

Rozvoj regionu není pouze záležitost dotací a vlivu krajského úřadu. Jistě by bylo zajímavé zveřejnit rozbor přidělených dotací ze všech zdrojů pro jednotlivé sféry lidské činnosti v kraji a produktivity vynaložených prostředků za poslední období. Zda byly věnované na akceptovatelné činnosti a jak byly následně využity. Rozvoj regionu by však byl bez dotací EU jistě výrazně omezen.

Jak zvýšíte počet míst v domovech důchodců?

Mnozí si myslí, že máme málo míst v domovech důchodců je to ale pravda? Věřím, že stát v současné době přehodnocuje koncepci týkající se občanů v seniorském věku a že vyhodnocuje zkušenosti z rozvinutějších částí Evropy. Odkládání starších osob do domovů důchodců jistě není jediným způsobem, jak se společnost může starat o své starší spoluobčany. Naopak si myslím, že je třeba vytvořit pestřejší možnosti a více zapojit rodinné příslušníky.

Sociální politika kraje v této oblasti musí být nedílnou součástí principů státu a navzájem se musí doplňovat.

Plánujete snížit počet úředníků na krajském úřadě a zjednodušit současnou byrokracii?

Bez porovnání úkolů, které má krajský úřad, s množstvím pracovníků se nelze k dotazu seriózně vyjádřit. Pokud se jedná o byrokracii státní, pak nám nezbývá než s ní donekonečna bojovat. Pokud se však jedná o zbytečné činnosti, které lze z pozice vedení kraje ovlivnit, pak říkám, zjednodušme vše, co lze bez vlivu na funkčnost.

Mnoha obyvatelům je funkce hejtmana vzdálená. Co uděláte pro to, abyste se jim v případě zvolení přiblížil a přesně věděl, co máte na starost?

Myslím si, že pravidelně vycházející časopis Zlínského kraje by měl být zdrojem informací o činnosti úřadu i jeho hejtmana. Určitě vidím rezervy hejtmana v komunikaci s ostatními médii.

Jak přimějete obyvatele, aby šli k volbám? Jít k volbám je demokratickým právem každého občana. Je mu jen třeba toto právo připomenout.

Co uděláte pro to, aby…

a) byla dokončena druhá část otrokovického obchvatu?

Přestože se jedná o státní investici, je úkolem politického vedení kraje, aby se důsledně snažilo přimět stát k pokračování stavby.

b) přišla na pořad dne neustále odkládaná stavba obchvatu Kunovic, a začala se tak konečně řešit katastrofální dopravní situace při průjezdu městem?

Vše je záležitost finančních možností a priorit dopravních staveb na území našeho kraje. Bude také na politickém vedení kraje, které stavby se stanou prioritou, a to především tam, kde jsou občané nejvíce obtěžováni negativními vlivy ze silniční dopravy.

c) byla dostavěna silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím?

Podobně jako u otrokovického obchvatu.

d) Jaké řešení podporujete v případě diskutované silniční křižovatky u Bezměrova, na které zemřelo během loňského roku při nehodách hned několik řidičů?

Při řešení této křižovatky se jednalo o fatální chybu investora ŘSD ČR a dalších účastníků územního a stavebního řízení. Do dnešního dne zde není realizované dostatečné opatření. Podporovat budu jakékoli opatření, které zajistí standardní bezpečnost, která by u takových křižovatek standardně měla být.

Jak zajistíte, aby i do malých obcí jezdilo více spojů? Lze se domluvit třeba se slovenskými dopravci?

Na úrovni kraje pracuje koordinátor, který se snaží koordinovat činnost přepravců a v součinnosti s politickým zastoupením kraje ovlivňovat v rámci finančních možností dostupnost veřejné dopravy v kraji. Zde je jistě stále ještě určitá rezerva ve spolupráci se Slovenskem.

Co uděláte pro to, aby byl sjízdný Syrákov také v zimě při sněhových kalamitách?

V současné době se připravuje rekonstrukce vozovky a rozšíření o stoupací pruhy. Sjízdnost v zimním období vnímáme především prostřednictvím nákladních vozidel, která často i při méně příznivém počasí blokují průjezdnost Syrákovem. Věřím, že rozšíření vozovky při stoupání zajistí dostatečnou průjezdnost i v zimním období.

Co uděláte pro to, aby z krajských nemocnic neodcházel personál do jiných zdravotnických zařízení?

Pokud odchází zdravotnický personál, je většinou chyba v personální politice vedení nemocnice. Pokud by odchody byly ve velké míře, je třeba jednat i o výměně vedení této nemocnice.

Zajistíte, aby byla alespoň v krajském městě nepřetržitá zubní pohotovost?

Nepřetržitou zubní pohotovost nelze v současné době zajistit. Podle dosavadních zkušeností byla využívána v nočních hodinách jen minimálně, a to především těmi, kteří dostatečně nedbají o svůj chrup a nechodí na pravidelné kontroly ke svým stomatologům. Je však zajištěna nepřetržitá stomatochirurgická příslužba pro úrazy chrupu.

Co uděláte pro zachování všech současných porodnic ve Zlínském kraji?

Vedení Zlínského kraje spolu s vedením nemocnic se musí aktivně zapojit do jednání se zdravotními pojišťovnami, které financují porodnice v našem kraji. Při těchto jednáních musí být zohledněna dostupnost porodnic pro rodičky z celého kraje.

Jak zajistíte vylepšení technického vybavení v krajské nemocnici?

Investice do technického vybavení nemocnic musí vycházet z dlouhodobé koncepce zdravotnictví Zlínského kraje, která bohužel dosud nebyla schválena.Věřím, že po schválení koncepce se bude efektivněji a více investovat do nemocnic vlastněných krajem.

Jak zvýšíte počet stanovišť zdravotnické záchranné služby?

Zvýšení počtu stanovišť Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje je v plánu, který samozřejmě podpořím. Jedním z uvažovaných je stanoviště v Morkovicích-Slížanech.

Zajistíte v kraji stálou leteckou záchrannou službu?

Náš kraj využívá služby letecké zdravotnické služby z Olomouce, Brna či z Ostravy. Jistě by bylo přínosné pro naše pacienty mít leteckou základnu i v našem kraji. Nejdříve musíme prosadit, abychom dostali z ministerstva zdravotnictví finanční prostředky na provoz traumatologického centra ve Zlíně, kam by se letecky transportovali zranění pacienti.

Které školy zřizované krajem by se měly sloučit?

Hovořím o středních školách zřizovaných krajem.V současné době je zpracována řada variant optimalizace školství v kraji. Je to bohužel velmi citlivá záležitost, která vyvolává vlnu polemik a nesouhlasu především ve městech, kterých se to bezprostředně týká. Bude však nevyhnutné i tento nepopulární krok zrealizovat.

Jaké by měly vzniknout nové obory a které by se měly omezit?

Nemyslím si, že by měla vznikat jakákoli nová školská zařízení. Je potřeba pozvednout především učňovské školství a k tomu využít stávajících učilišť a středních škol, které mají velmi dobré technické zázemí i vybavení.

Co uděláte pro to, aby neodcházeli čerství vysokoškoláci z regionu například do Prahy?

V dnešní době je populistické slibovat tisíce nových pracovních míst. Je třeba v regionu a především ve Zlíně podporovat vědecko-výzku- mná pracoviště a podporovat takové zaměstnavatele, kteří nabízí pracovní příležitosti mladým a vzdělaným lidem.

Máte plán, jak zaměstnancům v krajem zřizovaných školách zvýšit platy?

Kraje nemohou mít plán, jak navyšovat platy pedagogickým pracovníkům. Mohou mít pouze představu či názor. Platy učitelů jsou stanoveny vyhláškou MŠMT schválenou vládou, která projednává její znění se školskými odbory apod. Platy pedagogů pouze protékají krajským úřadem do škol. Dle mého názoru je kraj v tomto směru zcela zbytečný mezičlánek. Co se týká mezd, vrátil bych se k systému ministerstvo škola.

Co vás napadne jako první, když se řekne a) Slovácko, b) Haná, c) Valašsko, d) Zlínsko?

Slovácko - kroj, vinice, Haná rovina, Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Valašsko - kopce, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Zlínsko - centrum podnikání, Baťa.

Co nebo kdo podle vás nejvíce vystihuje Zlínský kraj?

Východní výspa státu

JAKUB SCHMID

Autor: Redakce

8.10.2012 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:
Místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal

Projev Pelty vnímám jako zinscenovaný, říká místopředseda FAČR Zlámal

ANKETA: Vyberte nejkrásnější vánoční strom ve Zlínském kraji

Jaký vánoční strom je letos ve Zlínském kraji ten nejkrásnější? O tom můžete rozhodnout právě vy. Dejte hlas svému favoritu v anketě pod tímto textem.

VIDEO: Ovlivněn alkoholem a marihuanou ujížděl policejní hlídce

Přes jedno promile alkoholu v dechu a marihuanu zjistili policisté teprve jedenadvacetiletému řidiči, který ujížděl policejní hlídce a následně havaroval do sloupu veřejného osvětlení. Mladík je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.   

COOP zvažuje rušit prodejny v některých obcích. Obavy panují i na Zlínsku

ANKETA/ - Čerstvé pečivo, mléko, máslo, sýr či třeba jogurty. Sehnat základní potraviny přímo ve své obci by do budoucna mohl být v řadě českých vesnic problém, Zlínsko nevyjímaje. Skupina COOP se totiž potýká s nízkými tržbami. Některým prodejnám, zejména na vesnicích do 500 obyvatel, tak do budoucna hrozí možnost uzavření.

RegioJet na Zlínsku skončil

Mnoho cestujících označuje ústup významného soukromého dopravce RegioJet z jihovýchodní Moravy za citelnou ztrátu. Společnost zajišťující hromadnou veřejnou dopravu typická svojí žlutou barvou od dneška ruší všechny vlakové spoje, které doposud zastavovaly v Otrokovicích, ale také například v Přerově, Hulíně nebo ve Starém Městě.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT