Když zlínská radnice v úvodu roku vyhlásila tzv. „Výzvu v srdci Zlína“, chtěla tím motivovat obyvatele i investory k zaslání podnětů na využití této lokality. Do konce termínu se sešlo sedm podnětů. Ve své zprávě to uvedl magistrát.

„Rozvojovou plochu v území pod Sportovní halou považujeme za strategické území města a zároveň obrovskou šanci pro Zlín a také pro čtvrť Letná, které v současnosti chybí občanská vybavenost i dostatečný veřejný prostor. Tato plocha v centru Zlína nám přijde zásadní a chtěli jsme do řešení daného území zapojit co možná nejširší veřejnost a investory. Jsme přesvědčeni, že by tato plocha měla být novou multifunkční čtvrtí s vlastním veřejným prostorem. Měla by se zde kombinovat funkce bydlení i obchodní a líbí se nám rovněž myšlenka na umístění středoevropského Muzea veteránů. Taky by zde měl být umístěn moderně pojatý parkovací dům a v úvahu připadají i sportovní plochy. Tato řešení jsou rovněž doporučena stavební komisí, nicméně přesný poměr jednotlivých funkcí se nám ukáže až po vyhodnocení architektonicko-urbanistické soutěže, kterou chceme v průběhu několika měsíců vyhlásit a podle jejího výsledku pak chceme s tímto územím pracovat a připravit odpovídající infrastrukturu,“ uvedl Pavel Brada, náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojové plochy.