V odpovědích na otázku, zda by měly být památky chráněny více, tentokrát jednoznačně převládlo NE.

Proti zpřísnění se vyslovil například duchovní správce farnosti v Zašové Jiří Polášek.

„Z mé praxe vím, že kulturní památky jsou chráněny dostatečně. Zpřísnění by opět znamenalo zvýšení administrace a pocitu nedůvěry," myslí si duchovní.

Podle ředitelky Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Heleny Gajduškové jsou památky u nás chráněny až nesmyslně.

„Často se brání rozumnému využití památkově chráněné budovy. Příklad bych si vzala z Rakouska a z Německa, kde se nebojí spojit moderní s historickým a vypadá to výborně a navíc je to účelné a pohodlné," nabídla východisko ředitelka.

Ředitel vsetínské pobočky Diakonie ČCE Dan Žárský je přesvědčený že Česká republika má jeden z nejkvalitnějších systémů památkové ochrany na světě.

„Svědčí o tom mimo jiné vysoké zastoupení našich památek mezi světovým kulturním dědictvím. Tématem by neměla být přísnější ochrana, ale ochrana efektivnější," poznamenal.

Opačný názor než většina oslovených měl jednatel Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí Milan Orálek. Podle něj současný stav prakticky nikomu nebrání památky likvidovat.

„Vymahatelnost zákona je minimální a naopak rozhodnutí památkářů jsou mnohdy jako z jiného světa," podotkl meziříčský ekolog.

Opatrněji přistoupil k odpovědi na otázku jednatel Spolku pro zachování valašských tradic Milan Mareček. Stávající ochranu by nezpřísňoval. „Spíše by měl být změněn přístup k posuzování toho, co je a co není památkou. A způsob i pravidla jejich ochrany," řekl Mareček.

Za nestarání se o památky by měly být vyšší postihy

Slovácko – Kulturní památky a starost o ně byla dalším bodem, k němuž se vyjadřovaly osobnosti ze Slovácka v auditu Deníku.

Podle třetiny respondentů by měly být památky více chráněny, podle druhé třetiny jsou už dnes dostatečně a poslední část dotazovaných váhá. Skoro všichni ale poukazují na různé dílčí problémy.

Na ten, o kterém jedná vláda v novém zákoně o státní památkové péči, poukázal ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana.

„Zejména by se měli daleko přísněji trestat jejich majitelé, pokud se o kulturní památky nestarají s péčí řádného hospodáře. Současné finanční postihy jsou tristní," myslí si Radovan Jančář, ředitel hradišťské knihovny.

A i tomto pojednává zmiňovaný zákon. Ten by měl zavést nástroje, které by umožnily lépe reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti, nacházející se v památkovém území. Zákon je ale podle mnohých kritiků příliš byrokratický.

Na tento problém naráží například místostarosta Uherského Hradiště Ivo Frolec, který říká, že je nutná změna legislativy a byrokratických procesů. Ředitel hradišťské základní školy UNESCO vidí problémy jinde.

„Památky by měly být nejen chráněny, ale především by měly jít ze strany státu daleko větší finanční prostředky na jejich opravy. Smutným příkladem je věznice v Uherském Hradišti," nechal se slyšet Jan Vorba. Více peněz do kultury byl jeden ze závazků vlády, který se nepodařilo splnit. (bm)

Péče o památky? Nezapomínejme na postihy, připomínají panelisté z Kroměřížska

Kroměřížsko – Také další z otázek v našem pravidelném seriálu Audit Deníku nachází mezi panelisty z Kroměřížska řadu tváří, které jsou s památkami profesně propojeny: a mnozí možná trochu nečekaně soudí, že péče o památky u nás nikterak zpřísňovat nemusí.

Patří k nim třeba bývalá kroměřížská starostka a nyní ředitelka Domu kultury Daniela Hebnarová.

„Myslím, že památky jsou chráněny dostatečně, což je vidět také na tom, jak v posledních dvou dekádách zkrásněla česká města. Kroměříž je toho příkladem," říká.

Středoškolská pedagožka Svatava Ságnerová oponuje s tím, že hlavním nedostatkem je malé množství finančních prostředků především na údržbu a pravidelnou péči o památky.

„Zákonné normy pro ochranu památek máme jinak dostatečné," dodává.

Ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková zase připomíná, že otázka má dva úhly pohledu.

„Historie by neměla dostávat povolení ke zbourání, viz třeba zbouraná sýpka v Kroměříži, léta devastovaná armádou a posléze zbouraná soukromou firmou," vzpomíná.

Na druhou stranu by ale podle ní na přísnější ochranu a opravu památky měly náležet i vyšší finanční částky státní podpory – například na regenerace památkových objektů v památkových zónách.

„Zapomínat by se pak nemělo také na postihy za neudržování a roky chátrající objekty v památkových zónách," uzavírá.

Odpovědi panelistů ze Zlísnkého kraje:

Měly by být památky v České republice přísněji chráněny?

INDEX Zlínského kraje
65%
Památky v ČR by měly být přísněji chráněny. To si myslí 65% panelistů ze Zlínského kraje

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

Ano. Je to naše minulost, tvorba našich předků, je naší povinností ji v dobrém stavu předat našim potomkům.

Jana Janíková, 56 let, Děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

Nevím.

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

NE

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

ANO. Již žádný občan by neměl státu před nosem zbourat „chráněnou" památku. Na druhou stranu by památkáři mohli znovu dobře zvážit, co památkou skutečně je a jaké zásahy ji škodí.

Marian Dej, 42 let, kněz

Ano Jenom je tu spíš jiný problém a to profesní kvalita lidí, co dělají na památkových úřadech a neschopnost státu vkládat do památek dostatečné množství financí na obnovu.

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO. Památky nám v případě jejich zničení už nikdo a nic nevrátí.

Jaroslav Janeba, 70 let, šéftrenér zlínských vzpěračů, nyní starobní důchodce

ANO. Vandalové a zloději, byli vždy a budou stále. Homosapiens je tvor nevyzpytatelný.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

Ano. Myslím, že i já budu brzy patřit mezi památky a byl bych rád, kdyby o mne bylo pečováno. Už nyní se pomalu začínám rozpadat, tedy žádost si podám co nejdříve.

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

Ano i ne.

Martin Gazda, 40 let, Iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

NE – myslím, že jsou chráněny dostatečně

Jan Skoch, 60 let, Předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

ANO. Historie je pro každý národ velmi důležitá. Památky vlastněné státem jsou spravovány v současné době celkem dobře, horší je to u soukromých vlastníků.

Hynek Steska, 58 let, učitel

ANO. Památky i zbytky zachovalé přírody. Nejenom chráněny, ale i financovány.

Michal Mynář, 61 let, jednatel společnosti („šéf" kulturního domu) Otrokovická Beseda

ANO. Ale je tu vždy „ale" – kdyby tak fungovalo „přísná ochrana se zapojením zdravého selského rozumu"!

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

Ano. Bylo by dobré zachovat krásu naší vlasti i dalším generacím

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO. Na jedné straně je památková péče „buzerací", na druhé straně nám padají nenahraditelné památky.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař

Ano i Ne. Co je to přísněji? Určitě chci zachovat odkaz předků v co největším rozsahu, ovšem buzerace některých úředníků, řešících ochranu památek jsou zcela nesmyslné. Viděl bych požadavek spíše - více rozumu a logiky do této problematiky.

Mgr. Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

Ano. Jde ovšem o společenskou dohodu a památky jak hmotné, tak duchovní podstaty. Pak by měl

Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

ANO. Jako ředitel kulturní instituce ani nemohu odpovědět jinak, ale myslím si, že to není až tak špatné, jsou oblasti, kde je situace horší než v ochraně památek.

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

NE. Spíš by měly být efektivně a odpovědně spravovány a neměli bychom zapomínat na to, že naše pojetí památkové ochrany aplikované před staletími, by nás zakonzervovalo v gotice e nenechalo nás poznat baroko ani renesanci natož kubismus či funkcionalismus. V památkové péči mi chybí odpovědnost památkářů za stav památek a za následky rozhodnutí , která přijímají.

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

NE. Nejsem odborníkem na toto téma, ale myslím, že systém památkové péče v ČR je na vysoké úrovni.

Josef Bernátík, 64 let, Důchodce, starosta SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO. Památkové stavby či předměty si zaslouží přísnější ochranu, ale hlavně nutně potřebují prostředky na jejich záchranu (aby bylo co přísněji chránit).

Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

NE

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO. ČR disponuje velkým množstvím památek a tyto jsou lákadlem pro turistiku a zejména zahraniční. Ve městech s těmito památkami se koncentruje velké množství občanů, kteří by, při dnešním dění, mohli být v ohrožení. Především v období významných kalendářních dnů. A také se domnívám, že některé památky by měly být chráněny z hlediska jejich historické významnosti.

Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

NE. Myslím, že památky jsou v současnosti chráněny dobře. Druhou otázkou je rozpočet na údržbu, který by si zasloužil posílení.