Lidé, kteří jsou zvyklí při jízdách ve městě používat osobní automobil, si tak budou moci bezplatně vyzkoušet MHD. Také cestující, kteří jsou držiteli časové jízdenky jen pro určité tarifní pásmo, si mohou udělat bezplatný výlet do ostatních částí sítě MHD. Zadarmo se budou v trolejbusech a autobusech MHD přepravovat také jízdní kola.

„Předprodejní místa i jízdenkové automaty Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) zůstanou i během Dne bez aut v provozu. Řidiči ve vozidlech však jízdenky prodávat nebudou. Na jeden den bude odstaven také systém SMS jízdenek,“ informoval mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Ilustrační foto.
Kraj chce přispět na rekonstrukci Luhačovické sokolovny

„Cestující by se neměli nechat zmást spuštěnými označovači jízdenek ve vozidlech. Ty totiž z technických důvodů nelze vypnout,“ upozornil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Využívání městské hromadné dopravy jako ekologičtějšího dopravního prostředku než osobního automobilu podporují také radnice zřizovatelských měst.

„Den bez aut bychom měli vyzkoušet v co největší míře, abychom zjistili, že v ulicích může být i v pracovní den méně aut a provoz klidnější. MHD dlouhodobě podporujeme, zajišťuje cestujícím komfort převyšující většinu měst v Česku,“ řekl radní města Zlína pro dopravu Michal Čížek.

„Na ekologické způsoby dopravy se snažíme upozorňovat a motivovat lidi během celého roku,“ uvedla v souvislosti s přípravou Dne bez aut starostka Otrokovic Hana Večerková.

Jednodenní výpadek tržeb z jízdného v síti MHD DSZO představuje částku bezmála 150 tisíc korun (bez DPH). Tuto ztrátu uhradí dopravní společnosti města, která jsou jejími zřizovateli a objednateli městské dopravy.