A i když by se mělo jednat o výkladní skříň města, opak byl spíše pravdou. Přestože se ještě v srpnu loňského roku jednalo o celkové revitalizaci prostoru s dokončením do konce roku, práce, které na obnově nádraží současně začaly, se však nyní zastavily. Deníku to za vlastníka zlínského autobusového nádraží společnost Z-Group potvrdil mluvčí společnosti Miroslav Slaný.

„Revitalizace a prozatímní opravy a úpravy zlínského autobusového nádraží, které jsme realizovali od podzimu, se nyní přes zimu zastavily. Stavební práce přerušila zima a mráz, navíc stavební firma, která práce prováděla, už ke konci roku ani neměla kapacity,“ vysvětlil Slaný.

Guru Jára a Vojtěch Kotek
Sexuální predátor Guru Jára opět v akci. V seriálu ho ztvárnil Vojtěch Kotek

Ještě chybí fasáda

Podle něj tak majitelé nádraží předpokládají, že se naplánované práce na obnově prostoru znovu rozjedou na jaře.

„Jediné, co ještě není dokončeno (a co je ale nejvíce vidět), je nová fasáda. Atika, která částečně opadávala, už ale není nebezpečná. Původní stará fasáda je obouchaná a vše je připraveno na to, aby se to na jaře obložilo, zateplilo a nastříkalo. Nyní tedy budova přezimovává. Vše ostatní už je hotovo – nástupiště, podchody, podhledy, čekárny, odjezdová stání,“ tvrdí mluvčí Z-Group.

Dopravní terminál? Ledy se hýbají

Se zcela novým, moderním a vyhovujícím autobusovým nádražím ve Zlíně počítají až v době, kdy se bude budovat nový dopravní terminál. Ten má vyrůst až tehdy, kdy bude prováděna výstavba plánované elektrifikace a modernizace trati Otrokovice-Vizovice. Začátek realizace projektu za více než 12 miliard však několik let „stál“, problémem bylo vydání územního rozhodnutí. Podle Slaného však se i zde blýská na lepší časy.

„Pokud jde o budování nového dopravního terminálu a s tím související výstavbu nové výpravní budovy, která je navázána na zprovoznění dvoukolejky (zdvoukolejnění trati), tak zde to vypadá, že se situace pohnula. Zdá se, že by v nejbližší době mohlo být vydáno územní rozhodnutí, což by odstartovalo výstavbu nového dopravního terminálu. Dosud vše stálo právě na vydání územního rozhodnutí, na které se čekalo,“ přiblížil.

Odběrová místa na testy covid ve Zlínském kraji
Testy na covid bez front. Jak dlouho se teď čeká ve Zlínském kraji?

Závazek vlastníka ze srpna

Ještě v srpnu loňského roku potvrdil mluvčí Z-Group, že se k revitalizaci nádraží jejich společnost zavázala.

„A že ho budeme po celou dobu až do kompletní rekonstrukce trvale udržovat v odpovídajícím standardu. Dojde tedy především k úpravám vzhledu nádraží. Vedle toho budeme pravidelně provádět údržbu a celoroční úklid všech ploch, prostor a zařízení,“ seznámil mluvčí za vlastníka nádraží.

Podle něj se závazek vztahoval na revitalizaci a úpravu fasád a vnějšího pláště budov, kdy mělo dojít k doplnění obkladů.

Ostudy Zlína: Železniční most Prštné
ANKETA: Tudy chodit nechcete. Vybrali jsme nejostudnější zákoutí Zlína

„Budou opravena odjezdová stání, nástupiště a čekárny, obnovíme nátěry sloupů a stojanů. Dále vyměníme zdeformované odpadkové koše, budeme pravidelně odstraňovat reklamní plakáty a posprejování povrchů,“ vyjmenoval v srpnu mluvčí Z-Group.

Co se týká fasády budov na nádraží, zde společnost plánovala opravu fasády výpravní budovy.

„Zde bude otlučena stávající omítka a uděláme zcela novou, bude v šedé barvě. Zároveň budou nově natřena velká kovová okna. Půjde o opravu v řádech 1- 1,5 milionu korun,“ představil Miroslav Slaný. Podle něj měla být součástí opravy fasády i oprava zadní strany výpravní budovy.

Ilustrační foto
Zlínský hokej má mít důstojný stadion, nyní je to spíš skanzen, říkají fanoušci

Otázka bezdomovců

Cíl byl jasný: Vytvoření takového prostředí, které by nevytvářelo bezdomovcům prostor pro to, aby se mohli v okolí nádraží pohodlně shlukovat, aby tak nebylo autobusové nádraží jejich vyhledávaným cílem. Proto došlo podle Slaného ve spolupráci s městem k realizaci některých úprav. Například k prořezu stromů a křovin, aby bylo do parčíku dobře vidět, a dále k vybudování oplocení ze zadní strany parčíku, aby se z této strany zamezilo vstupu.

Co říká smlouva kraje s provozovatelem?

Podle informací hejtmanství má Zlínský kraj s provozovatelem nádraží společnosti Z-Group a. s. uzavřenou „Smlouvu o užívání autobusového nádraží", s platností od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2030.

Za užívání příjezdových, odjezdových a průjezdových stání na autobusovém nádraží bude Zlínský kraj hradit provozovateli měsíční úplatu ve výši odpovídající částce rovnající se násobku jednotkové ceny ve výši 70,- Kč bez DPH za jeden spoj.

V ročním souhrnu se jedná o částku cca 15 milionů korun.

„S provozovatelem nádraží jsme docílili dohody a uzavřeli smlouvu, ve které se společnost Z-Group zavazuje areál nádraží udržovat čistý a průběžně investovat do oprav. V průběhu letošního a příštího roku by měl provozovatel obnovit nátěr sloupů a stojanů odjezdových stání, vyměnit poničené odpadkové koše, upravit fasádu budovy a další. Je to jeho povinnost a nežádáme nic jiného, než standard provozu autobusových nádraží v Česku. Ve smlouvě je půlroční výpovědní lhůta, pokud ji společnost nebude plnit, můžeme ji vypovědět,“ vysvětlil pro Deník již dříve náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Ve smlouvě se provozovatel nádraží mimo jiné zavazuje:

- Provádět údržbu a celoroční úklid ploch, prostor a zařízení, která jsou užívána dle této smlouvy, zejména stání, nástupišť, čekárny a sociálního zařízení. Zvláště pak pravidelně odstraňovat reklamní plakáty, posprejování povrchů, očišťovat komunikace chodníku u vstupu a podloubí AN, umývat podhledy na prvním nástupišti.

- Zajistit na autobusovém nádraží čekárnu pro cestující (minimální provozní doba Po – Pá 8.00 - 16.00 hod., So 7.00 - 12.00 hod.).

- Zajistit na autobusovém nádraží funkční veřejné WC (minimální provozní doba Po – Pá 8.00 - 16.00 hod., So 7.00 - 12.00 hod.).