Z tohoto počtu osm staveb bylo zahájeno již v roce 2013. Naopak pět staveb, zahájených v roce 2014, pokračuje a bude dokončeno během roku 2015. Zbývá u nich realizovat práce přibližně za 130 milionů korun," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Do nového roku přecházejí tyto stavby: Velké Karlovice směr ke státní hranici, Zádveřice Horní Lhota, Rokytnice Jestřabí, Uherský Ostroh Hluk a BrumovNávojná.

První dvě z těchto staveb jsou již prakticky hotové a tak by se motoristé neměli v příštím roce setkat s řízením provozu světelnou signalizací. Ovšem u dalších tří musejí řidiči počítat s výraznějšími omezeními.

O uzavírkách budou řidiči včas informováni na webových stránkách ŘSZK. Stavební práce v roce 2015 budou zahajovány zpravidla na přelomu března a dubna, pokud by to dovolily klimatické podmínky, tak i o něco dříve.

„Předpokládáme nyní, že v roce 2015 budeme realizovat na krajské silniční síti dohromady opět přes tři desítky investičních staveb. Budou to jednak akce spolufinancované prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava, dále stavby plně financované z investičního fondu Zlínského kraje a rovněž stavby spolufinancované z rozpočtu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktrury).

Do krajských silnic by tak mohlo být v roce 2015 investováno přes půl miliardy korun," upřesnil ředitel Bronislav Malý.