„Slůně má pro štěstí a jako symbol naděje chobot nahoru a bude dělat radost na novorozeneckém oddělení v nemocnici,“ řekl hejtman. Na zahájení provozu boxu zazpívali také upravenou verzi písně Oh baby, baby vztahující se k otevření baby boxu bratři Václav a Jan Neckářovi.

Duchovní otec baby boxů Ludvík Hess z občanského sdružení Babybox pro odložené děti popsal, že ve chvíli, kdy se otevřou dvířka boxu, uvede do chodu světelnou a zvukovou signalizaci na vrátnici a také pagery personálu.

„Vevnitř se udržuje teplota 28 až 30 stupňů, v zimě pak dvaatřicet. Proti výpadku energie je jištěn napojením na zálohové zdroje energie a baterií se zhruba pětihodinovou výdrží,“ sdělil hlavní inženýr boxu Michal Čumpelík. Podotkl ještě, že po dobu výpadku proudu, který trvá maximálně několik desítek vteřin, je schránka blokovaná a nelze do ní dítě vložit.

„Celkové náklady se vyšplhaly na 550 tisíc korun, z toho částku dvě stě tisíc pohltila výstavba objektu,“ uvedl ředitel Baťovy nemocnice Pavel Calábek.