Objevili tam pozůstatky nejstarší zlínské sídlištní aktivity. "Tady vznikal Zlín. Výzkum jednoznačně potvrdil poznatky předchozích prací, které naznačovaly, že náměstí bylo krystalizačním jádrem města," uvedl Jiří Kohoutek z Ústavu archeologické a památkové péče Brno, jenž průzkum řídil. Nejranější stavbu této lokality představoval objekt ze třináctého století, nejbohatší naleziště ovšem skýtala budova z přelomu 13. a 14. století. "Tam jsme našli několik kusů keramiky, hrnců a také vrstvu spáleného prosa. Dům byl zřejmě zničen při vpádu Matúše Čáka Trenčanského na začátku čtrnáctého století," předpokládá. Na současném náměstí v minulosti stávaly i hrnčířské pece. "Ty pocházejí z přelomu patnáctého a šestnáctého století," dodal Kohoutek. Téměř veškerou původní zástavbu jádra města zničil velký požár v roce 1849, také proto mají podobné objevy obrovskou hodnotu.