„Předmětem projektu je výsadba izolační zeleně podél komunikace D55 v úseku Hložkovy ulice, která by působila jako bariéra od hluku, prašnosti a dalších vlivů dopravy,“ uvedla mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Podle starostky Hany Večerkové je zpracována projektová studie na výsadbu zeleně, která počítá s pestrou škálou ovocných i neovocných stromů a keřů.

Základní škola ve Zlíně- Kudlově. Ilustrační foto
Seznamte se s alternativními základkami ve Zlíně

„Podél dálnice se budou střídat například javory, lípy, duby, jasany, jeřáby i břízy. Doplněny budou o křoviny, třeba lísku, hloh, šípkovou růži a jiné. S ovocnými stromy projekt počítá podél navazující polní cesty. Ve výsadbě se objeví staré odrůdy jabloně, hrušně, slivoně a další,“ vyjmenovala starostka.

V současnosti je lokalita pro výsadbu zatravněná.

„Vede zde polní cesta, která bude zachována, dále navazují pole a keřový lem podél D55. Přesto, že se jedná o výsadbu v extravilánu, ztěžovalo vytýčení míst pro výsadbu umístění inženýrských sítí a jejich ochranná pásma,“ uzavřela Lenka Vaculová.