Signatářům petice vadí především škody na komunikaci, které průjezd rallye podle nich způsobí, a ohrožena je dle názoru některých i bezpečnost místních obyvatel.

„Silnice se nachází v havarijním stavu. Cesta je sesunutá a nakloněná. Povrch vozovky je celý zalátaný a komunikace má nestabilní podloží,“ vysvětluje David Vlk, jeden z organizátorů petice, proč by tudy podle něj vozy rallye neměly jet.

„Barumka nevratně ničí podloží i povrch vozovky. Městská komunikace tu totiž nemá řádné podloží a není vůbec odvodněna, a záplaty na rozsáhlých výtlucích od Barumky tu tak vydrží jen jednu sezonu, než je zničí mráz a déšť. A pak se zase jezdí po hlíně a po dírách. Vést rallye po takové cestě zkrátka odporuje zdravému rozumu,“ vadí Davidu Vlkovi a dalším lidem, kteří se pod petici podepsali a kteří již léta bojují za rekonstrukci cesty.

Podle nich je trasa rychlostní zkoušky také nevhodná zejména kvůli bezpečnosti místních obyvatel, kteří cestu hojně využívají.

„Vede k dalším sedmdesáti domům. Není zde chodník, a tak po ní chodí lidé i s dětmi. Navíc týden před rychlostní zkouškou si tady někteří trasu projíždějí a ohrožují tím pěší,“ zlobí se David Vlk.

Město Zlín zatím nezaujalo k petici stanovisko, s touto problematikou bylo nové zastupitelstvo seznámeno minulý týden.

„Je to především otázka na vedení soutěže Barum Czech Rally a komisi místní části Jaroslavice,“ míní ale primátor Zlína Jiří Korec.

Petice zástupce ředitele soutěže Barum Czech Rally 2019 Jana Regnera mladšího překvapuje.

„Požádali jsme o průjezd Jaroslavicemi v této lokalitě v roce 2017, kdy téměř všichni obyvatelé souhlasili. To se prostě stává, že se to někomu nelíbí, nikdy to není tak, že by souhlasilo sto procent lidí,“ komentuje snahu o zrušení průjezdu Jaroslavicemi Jan Regner ml. s tím, že trasu zástupci místní části Jaroslavice odsouhlasili. 

VZNIKLÉ ŠKODY ORGANIZÁTOŘI ŘEŠÍ

Jan Regner ml. nesouhlasí s tím, že by po průjezdu rallye zůstaly zničené silnice.

„Snažíme se, aby cesty po nás zůstaly v pořádku, pokud dojde v důsledku soutěže k jejich poškození, buď je sami opravíme, nebo případné větší škody řešíme prostřednictvím pojišťovny,“ vysvětluje Jan Regner ml.

„O té petici víme, její organizátoři ji podávali již v roce 2017, kdy tudy Barumka měla jet po téměř čtyřiceti letech,“ komentuje situaci předseda komise místní části Antonín Cekota. Podle něj je opravdu cesta problémová.

„Ale dostala zabrat i kvůli stavebním pracím na domech a kvůli těžbě dřeva v okolí, kdy po ní jezdily náklaďáky a těžká technika,“ připomíná Antonín Cekota.

Současně potvrdil, že organizátoři Barum Czech Rally nechávají opravit největší nerovnosti na komunikaci. Podle něj se vedení soutěže Barum Rally na komisi se žádostí o průjezd Barumky Jaroslavicemi obrátilo.

„Dvakrát komise odsouhlasila průjezd rallye,“ zdůrazňuje Antonín Cekota. Podle něj komise petici zatím neobdržela, k tomu má dojít na začátku týdne.

„V úterý (dnes) zasedneme a zaujmeme k tomu stanovisko,“ uvádí předseda komise.