„Personál se cítí nedoceněný. Nefunguje komunikace zejména ze strany personálního oddělení,“ vysvětluje za Unii sester Hana Filimošinová. Další jednání povedou odbory na kraji. Jasněji by mělo být počátkem příštího týdne.

„Pozval jsem dotčené strany na jednání zdravotního výboru,“ uvedl jeho předseda Pavel Pustějovský.

Setkání by se měly zúčastnit jak odbory, tak vedení nemocnice. Účast přislíbil jak ředitel KNTB Radomír Maráček, tak i členka představenstva Lucie Štěpánková za personální oddělení.

„Situace v krajském zdravotnictví mne velice znepokojuje,“ přiznal Pavel Pustějovský.

Jeho stanovisko i vyjádření zdravotního výboru můžeme očekávat po pondělním jednání.

EMOCE ROZDMÝCHAL OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI

Organizace Odborový svaz zdravotníků a Unie sester zaslaly hejtmanovi a kraji otevřený dopis, ve kterém uvádějí, proč v KNTB mezi zaměstnanci panuje napjatá atmosféra.

Staly se tak komunikačním nástrojem nespokojeného personálu, který se i kvůli aktualizované interní vyhlášce o zákazu komunikace s vnějšími subjekty bojí o čemkoli mluvit.

„Zcela důvěřuji vedení Baťovy nemocnice,“ reagoval hejtman Jiří Čunek s tím, že zodpovědnost za řízení nemocnice má její představenstvo.

Pozastavil se také nad tím, proč k takovému dopisu vůbec došlo.

„Pisatelka snad pracuje ve zcela jiné nemocnici. To, co popisuje, se týká nemocnice tak před deseti lety,“ vysvětlil.

Vedení nemocnice se některé výtky odborů pokusilo taktéž v otevřeném dopise vysvětlit, některé ale ponechalo bez povšimnutí.

Nevěnovalo se například problémům v komunikaci s personálním oddělením, bez odpovědi zůstala i otázka rozdělování financí vrchními sestrami.

„Tím je dán velký prostor subjektivnímu lidskému faktoru. V Baťově nemocnici v některých případech nerozhoduje zkušenost a kvalita odvedené práce, ale loajalita k nadřízeným a k vedení nemocnice,“ vysvětlily odbory.

Martina Hvozdenská uvádí, že odbory ze zákona mají právo požadovat informace od vedení nemocnice. Ale nespolupráce ze strany vedení podle ní jen podporuje nedůvěru a umocňuje negativní dojem ze všech jednání.

Velké rozdíly v platech, nenárokové složky

Podle odborů se v posledních letech sice mzda v nemocnici navyšuje, ale jde v podstatě o celostátní nárůst tarifů. Průměrné mzdy zvyšují i přesčasové hodiny, dohody a motivační odměny, které jsou nenárokovou složkou mzdy. V nemocnici také není zaveden kariérní postup.

„U zkušené sestry se tak po letech může rozdíl mezi mzdou v Baťově nemocnici a platem ve státním sektoru lišit i o víc než 10 000 korun v tarifní mzdě,“ vysvětlují odboráři.

Nižší počet lůžek i personálu, pacientů stejně

Nelékařský personál se prý cítí přetížený, i když to vedení nemocnice zpochybňuje.

Za poslední léta se průběžně omezoval počet lůžek na interním oddělení, gerontologii, kardiologii, občas se dočasně provoz omezí i na jiném oddělení. To na dobu, než se doplní chybějící personál.

„Ovšem dle vyjádření nemocnice výkonnost neklesá. To tedy znamená, že při menším počtu lůžek i personálu ošetříme stejný počet pacientů,“ reagovaly odbory s tím, že z důvodu chybějícího pomocného personálu jsou sestry někdy nuceny konat při své práci i práci za sanitáře anebo přijdou na směnu navíc a slouží jako sanitář.

„Nedostatek personálu je tak doplňován přesčasy, dohodami, brigádníky nebo tím, že sestry na částečný úvazek slouží směny navíc,“ vysvětlily.

Někdy se také podle jejich slov omezuje počet pracovníků na směnách.

„Místo dvou sester slouží jedna nebo slouží sestry bez sanitáře,“ přiznaly sestry.

Na některých ambulancích je počet pacientů tak vysoký, že sestřičky zůstávají v práci po své pracovní době.

Nesmí podávat léky do žíly ani dávat transfuze

„Vedení nemocnice nám napsalo, že nahrazuje klesající počet sester všeobecných sestrami praktickými,“ uvedly odbory s tím, že praktické sestry ovšem nemají takové kompetence, které při své práci u lůžka nutně potřebují.

„Nesmí podávat léky do žíly, nesmí dávat infuze a transfuze a bohužel toto je na odděleních stěžejní činnost,“ přiblížily a dodaly, že pokud z provozních důvodů tyto činnosti vykonávají, odporuje to platné legislativě.

„Proto apelujeme na to, abychom se snažili v Baťově nemocnici udržet stávající sestry všeobecné a zároveň zajistili i dostatek sanitářů,“ uvedla za Unii sester Hana Filimošinová.

Kolektivní smlouva? Cílená nedohoda

Jedním z uvedených problémů v otevřeném dopise byla i nepodepsaná a nedojednaná kolektivní smlouva.

„Vedení nemocnice napsalo, že jsme měli při kolektivním vyjednávání nepřiměřené požadavky,“ zmínily odbory.

„To si rozhodně nemyslíme!“ nesouhlasí. Není podle nich nepřiměřený požadavek žádat, aby peníze, které přišly na tzv. směnnost, byly rozděleny nelékařským pracovníkům.

„Není nepřiměřené požadovat navýšení základů o 7 procent, když jsou na to v úhradové vyhlášce vyčleněny finanční prostředky. A není nepřiměřené požadovat zachování historicky daných příplatků, které jsou už od roku 2009 posílány formou úhradové vyhlášky na stabilizaci sester,“ sdělily s tím, že vedení systémově vyměnilo jeden balíček s penězi za jiný.

„Sice vyšší, ale nenárokový,“ stěžují si. Také podotýkají, že nadřízení nikdy nestanovovali základní mzdu tak, jak to má být nyní.

„I když budou chtít být spravedliví, hodnocení bude subjektivní. A jak to bude v rámci přirozené fluktuace?“ obávají se.
Zpětným hodnocením celého průběhu vyjednávání odbory získaly dojem, že nedohoda u tvorby kolektivní smlouvy byla cílená.

„Svolali jsme i celonemocniční schůzi, přizvané vedení se ale omluvilo,“ uvedla Martina Hvozdenská.

Podle ní oceňují, jak se nemocnice ekonomicky odrazila ode dna, direktivní způsob jednání personálního oddělení ale dělá atmosféru velice špatnou.