Zmiňovaný domek se nachází u hlavní komunikace přímo u zastávky Lazy- -škola ve směru do města. „V kontextu okolní baťovské zástavby dům vypadá příšerně. Majitel si očividně neváží toho, co dělá Zlín unikátem. Přece není možné, že tuto odpudivou podobu někdo povolil?“ dodává rozzlobený Petr Kamenický.

Šedá fasáda nově zrekonstruovaného baťovského domku se vymyká koloritu baťovských domků. Památková péče uvedla, že panorama zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech jsou ovlivněny použitými materiály na vnější fasádě objektu. Kdyby ale dům nestál v městské památkové zóně, fasáda domu by působila nanejvýš elegantně a zajímavě. „Dům rekonstruujeme postupně, máme dvě malé děti a peníze nazbyt nejsou,“ říká paní domu. Manželé Potužníkovi zažádali o dotaci na obložení domu cihelným páskem. „Zažádali jsme na začátku prázdnin, ale žádost byla zamítnuta. Pásky na dům stojí 110 tisíc. To není jen tak. Až našetříme peníze, budeme pokračovat dál a dům obložíme,“ vysvětluje situaci žena.

„Orgán státní památkové péče vydal v srpnu roku 2014 ke stavebnímu záměru zmíněného domu závazné stanovisko,“ uvedla vedoucí Odboru kultury a památkové péče Eva Ryndová. „Je v něm jasně formulováno, že vlastník zajistí, aby fasáda předmětného objektu včetně ostění všech stavebních otvorů byla obložena cihelným páskem v odstínu tradiční cihly. Spárování obkladu má být provedeno v barvě cementové malty,“ dodala Ryndová. „Dům jsme rekonstruovali na etapy. Na každou jsme měli stavební povolení. Každá fáze byla ukončena kolaudací. A pak jsme zase pokračovali dál,“ popisuje za majitele domu Potužníková.

TOHLE JSME NEPOVOLILI, VOLAJÍ PAMÁTKÁŘI

Stavební povolení vydává stavební úřad, ale protože se jedná o stavební práce na objektu v Městské památkové zóně Zlín, stavebník je povinen doložit také závazné stanovisko státní památkové péče. „Úprava fasády tmavě šedou fasádní omítkou nebyla Odborem kultury a památkové péče MMZ povolena a její realizací došlo k porušení hlavních zásad památkové péče uplatňovaných na území Městské památkové zóny Zlín. Došlo tedy k protiprávnímu jednání a porušení památkového zákona. Případ řádně prošetříme,“ uvedla vedoucí odboru.

Potužníkovi vědí, že fasáda zatepleného domu neodpovídá požadavkům odboru kultury a památkové péče. „Stavaři nám sdělili, že fasáda nemůže zůstat bez omítky jen s vrstvou lepidla. Něčím jsme to zakrýt museli. Naopak sousedé chodí s pochvalou, jak je fasáda hezká. Uvádějí, že se jim pásky odlupují, mění barvu, pak je každá strana domu jiná,“ uvedla mladá obyvatelka a dodala, že čekají na vyjádření odboru a pak prý budou samozřejmě situaci řešit podle požadavků města. Vědí, že budou muset domek obložit.

„Výsledek řízení nelze v tuto chvíli předjímat, ale v obdobných případech uděluje správní orgán trest formou pokuty podle paragrafu památkového zákona,“ uvedla vedoucí odboru. Pokuta se tak může vyšplhat až do výše 10 000 korun.

Pravidla pro rekonstrukci baťovských domů nelze obecně shrnout, ke každému objektu přistupuje památkový úřad individuálně. „Památková péče bude ale požadovat obklad cihelným páskem tak, aby byl zachován původní vzhled režného zdiva,“ vysvětlila Eva Ryndová.

Stanovisko Odboru Kultury a památkové péče MMZ k článku:
Za přestupek lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč, jde- li o přestupek podle odstavce 1 (v tomto příp. písm. g),Za nesprávně uvedou výši pokuty se tímto redaktorka omlouvá.