Dva rozměry cihelného pásku, vchodové dveře v barvě dřeva, oplocení až do výšky 120 cm.

„Hlavním účelem aktualizace těchto zásad bylo písemné zpracování pravidel, jejichž znění si z převážné většiny vyžádala letitá rozhodovací praxe,“ vysvětlila vedoucí odboru kultury a památkové péče Eva Husáková.

Křižovatka ulic Dlouhá a Zarámí ve Zlíně.
Křižovatky mají nově hlídat policejní kamery

Dokument by měl sloužit především jako pomoc stavebníkům při plánování jejich záměrů. K obložení fasády domku je nově možné použít také cihelný pásek o rozměru 250 x 65 milimetrů.

„Rozměr pásku odpovídající české cihle, který byl doposud povolován, má rozměr 290 x 65, ale řada výrobců nabízí právě formát o 4 centimetry kratší,“ vysvětlila Eva Husáková s tím, že některá chybějící pravidla byla doplněna i pro typově odlišné omítané domky hojně se vyskytující například v městské části Lesní čtvrť.

NEJLÉPE BEZ PLOTU

„S jednotným pojetím oprav jednoznačně souhlasím,“ uvedl majitel zlínského půldomku Petr Malý.

Obcházením pravidel u rekonstrukcí těchto domků podle něj vznikal takový kočkopes.

Vchodové dveře mohou být bílé nebo v přirozené barvě dřeva. Dříve požadované betonové venkovní schodiště k hlavnímu vstupu může být nyní také ocelové. Maximální výška oplocení pozemku u domků se posunula z jednoho metru na 120 centimetrů.

„Úplně nejlepší by byla původní varianta, bez jakéhokoli oplocení. Ale toho již nemůžeme docílit,“ myslí si vedoucí odboru.

Ilustrační foto
Vášně, emoce, kritika. To je nová nemocnice

Domy podle Husákové musejí být vidět. Problémem bývala plastová okna. Profily jejich rámů byly tlustší než původní baťovské.

„V dnešní době se ale přizpůsobily materiály i výroba, takže není problém, aby byla tato okna instalována,“ připustila.

Rozměry přístavby i barevnost domů jsou striktně dané. K půldomku je možné přidat přízemní přístavbu s případným podsklepením.

Maximální velikost přístavby je ale limitována velikostí poloviny dvojdomku s tím, že přístavba musí navázat na delší stranu poloviny dvojdomku a musí být s jeho kratšími stranami zalícovaná, případně může být menší. Dané jsou i barevné prvky vnějšího vzhledu domku a jeho okolí.

„Cihelný pásek musí být v barvě klasické pálené cihly, sokl domu a překlady nad okny v barvě betonu, okna v barvě bílé, dlažba zpevněných ploch v přirozené barvě materiálu, tedy šedé,“ připomněla Eva Husáková. 

HROZÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Mezi úkoly odboru patří také následná kontrola provedení staveb dle schválených záměrů. V případě nedodržení projektu či podmínek závazného stanoviska hrozí vlastníkům domků pokuta, v extrémním případě může stavební úřad nařídit odstranění nelegální stavby.

I nadále pak bude kladen důraz na zachování urbanistické koncepce území, jednotného výrazu širší zástavby, maximalizaci zeleně, minimalizaci zpevněných ploch a respektování architektonických detailů domků, jejichž významným zástupcem je typický vzhled režného zdiva.

Poliklinika ve Zlíně
Poliklinika ve Zlíně má nové majitele. Čeká ji rekonstrukce

Soupis všech zásad mohou zájemci najít na webových stránkách města v sekci památková péče.

„Uvedeny jsou základní informace včetně hlavních zásad. Ideální je však v přípravné fázi oprav kontaktovat přímo pracovníky OKaPP a konzultovat záměr s nimi,“ doporučila vedoucí odboru Husáková.