Ve Zlínském kraji tak vznikne již páté přístaviště, nyní fungují podobná zařízení v Uherském Ostrohu, Spytihněvi, Babicích a Starém Městě. Přístaviště v Babicích a Uherském Ostrohu postavilo ŘVC loni. ŘVC připravuje ve Zlínském kraji stavbu dalších dvou přístavišť. Jedno z nich rozšíří současné možnosti v Uherském Ostrohu, druhé pak bude v Napajedlech. Kromě přístavišť se stavějí také jednoduchá přistávací místa.

Vodní cesta spojující Otrokovice na Zlínsku a Rohatec na Hodonínsku vznikla v 30. letech minulého století. Původně sloužila k přepravě lignitu z dolů na jižní Moravě do Baťových závodů a k závlahám. Po druhé světové válce kanál postupně chátral. V 90. letech se začalo s jeho obnovou pro turistické využití. Ročně na kanál zavítá asi 45.000 turistů.

Možnosti plavby se navíc ještě rozšíří. Na jaře příštího roku začnou práce na prodloužení vodní cesty v jižním směru. Turisté by se mohli svézt až do Hodonína již koncem roku 2009, náklady ŘVC odhaduje na 100 milionů korun. Uvažuje se i o prodloužení kanálu na jeho severní straně. Pokud by se podařilo najít peníze za stavbu plavební komory na Bělovském jezu u Otrokovic, bude možná plavba až do Kroměříže.