"Baťův kanál v sobě skrývá značný potenciál pro rozvoj celého regionu, který zatím není zcela využit. Rozhodli jsme se proto vyčlenit prostředky na nákup výletní lodě. Na jižní straně vodní cesty již dvě taková plavidla slouží," uvedl Lukáš. Loď bude zřejmě provozovat Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, které tvoří 18 obcí ze Zlínského kraje.

Hejtmanství podporuje rozvoj Baťova kanálu dlouhodobě. Příští rok bude pokračovat v investicích do rozvoje sítě cyklostezek kolem vodní cesty, návrh rozpočtu počítá i s penězi pro Povodí Moravy na údržbu kanálových úseku či plavebních komor. "V roce 2008 vložíme do rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím podpory aktivit na Baťově kanálu přes deset milionů korun," řekl ČTK Lukáš.

Vodní cesta spojující Otrokovice na Zlínsku a Rohatec na Hodonínsku vznikla ve 30. letech minulého století. Původně sloužila k přepravě lignitu z dolů na jižní Moravě do Baťových závodů a k závlahám okolních polí. Po druhé světové válce kanál začal chátrat. V 90. letech se začalo s jeho postupnou obnovou pro turistickou plavbu.

Možnosti plavby se navíc v dalších letech výrazně rozšíří. V roce 2008 začnou práce na prodloužení vodní cesty k Hodonínu. Uvažuje se i o prodloužení kanálu na severní straně. Pokud by se podařilo najít zhruba 160 milionů korun na stavbu zdymadla na Bělovském jezu u Otrokovic, bude možná souvislá plavba až do Kroměříže.

Přečtěte si také:

O Baťův kanál byl rekordní zájem, lodí se svezlo asi 62.500 lidí

Prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže si vyžádá asi 160 mil. Kč

Na Baťově kanálu vznikne letos v Otrokovicích přístaviště