Finance jsou určeny na projekt restaurování interiéru a instalaci nového osvětlení v bazilice. Celý tento záměr bude stát více než 35 milionů korun a financován by měl být prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norsko.

Finance kraje budou tvořit patnáctiprocentní nutnou spoluúčast pro roky 2009 a 2010.

Zlínský kraj, který opravy baziliky s ohledem na významnost tohoto poutního místa systematicky podporuje, na základě rozhodnutí krajské rady uzavřel s Římskokatolickou farností Velehrad i partnerskou smlouvu o tomto projektu.