Pod darovanými pozemky vedlo potrubí, jimiž otrokovická teplárna dopravovala popílek na složiště.

„Jelikož jsme potrubí demontovali, tento pruh pozemku pro nás už nebyl využitelný,“ objasnil mluvčí firmy E.ON Vladimír Vácha, do jejíhož koncernu teplárna patří.

Dodal, že jelikož měl bělovský starosta Přecechtěl již přislíbený grant na výstavbu cyklostezky v tomto místě, požádal teplárnu o převod pozemků. Koncem srpna tedy obě strany podepsaly společně darovací smlouvu.

Bělov tak získal konkrétně pozemky nacházející se od jezu po levé straně silnice ve směru do obce a plochu kopírující potok Široký až po cestu směrem na Žlutavu. „Mimo jiné i na darovaných pozemcích máme vyprojektovanou cyklostezku,“ potvrdil starosta Přecechtěl. „Dar od teplárny nám umožňuje požádat o územní řízení, aniž bychom museli složitě řešit majetkové vztahy,“ pochvaloval si starosta Přecechtěl.

Získanou plochu využije Bělov také na plánovaný hlavní kanalizační přivadeč čistírny odpadních vod z obcí Žlutava a Nová Dědina, včetně části Bělova. „Součástí smlouvy je potom také budova, bývalá čerpací stanice u bělovského jezu. Vzhledem k tomu, že již probíhají projektové práce na plavební komoře, máme zájem využít tuto budovu například za účelem pohostinských služeb,“ prozradil starosta.